Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora AAN

04 Sierpnia 2020


Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Archiwum Akt Nowych

Wymagania niezbędne oraz dodatkowe stawiane kandydatom oraz dokumenty konieczne do złożenia wraz z ofertą zostały zawarte w ogłoszeniu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych: https://ndap.bip.gov.pl/konkursy-na-stanowiska-dyrektorow-archiwow-panstwowych/konkurs-na-stanowisko-dyrektora-aan.html

Dokumenty oraz pracę pisemną, należy dostarczyć do:

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
ul. Rakowiecka 2 D
02-517 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs dyrektor AAN”
w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r.

Decyduje data dostarczenia/wpływu oferty do Naczelnej Dyrekcji  Archiwów Państwowych.