Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Osoba obejmująca stanowisko będzie odpowiedzialna za kierowanie całokształtem działalności Archiwum oraz czuwanie nad prawidłową realizacją wypełnianych przez nie zadań.

13 Marca 2019
Sylwetka mężczyzny siedzącego przy stole z dokumentami

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Osoba obejmująca stanowisko będzie odpowiedzialna za kierowanie całokształtem działalności Archiwum oraz czuwanie nad prawidłową realizacją wypełnianych przez nie zadań.

Szczegółowe informacje o naborze, wymagania oraz lista niezbędnych dokumentów dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do 27 marca 2019 r. , na adres Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Decydująca jest data stempla pocztowego.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
ul. Rakowiecka 2 D,
02-517 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs AP Przemyśl”.