Aktualności

Konkurs na stanowisko dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego

02 Marca 2020


Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Wymagania niezbędne i dodatkowe stawiane kandydatom oraz dokumenty konieczne do złożenia wraz z ofertą zostały zawarte w ogłoszeniu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych: https://ndap.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/konkurs-na-stanowisko-dyrektora-narodowego-archiwum-cyfrowego.html

Dokumenty oraz pracę pisemną, należy dostarczyć do:

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
ul. Rakowiecka 2 D
02-517 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs dyrektor NAC”
w terminie do dnia  16 marca 2020 r.
Decyduje data dostarczenia/wpływu oferty do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Logo AP