Aktualności

Konserwacja archiwaliów sądowych z Gniezna

Dzięki konkursowi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” zakończony został kolejny, V etap konserwacji archiwaliów sądowych z XV i XVI wieku z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Prace objęły kolejnych 70 dokumentów sądu Konsystorza Generalnego Gnieźnieńskiego, które stanowią część skarbu odkrytego w 2015 r. w katedrze gnieźnieńskiej

24 Kwietnia 2024
Na stole wyłożone są dokumenty. Za stołem stoją dwie osoby i trzymają w rękach dwa kolejne dokumenty.

Dzięki konkursowi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” zakończony został kolejny, V etap konserwacji archiwaliów sądowych z XV i XVI wieku z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Prace objęły kolejnych 70 dokumentów sądu Konsystorza Generalnego Gnieźnieńskiego, które stanowią część skarbu odkrytego w 2015 r. w katedrze gnieźnieńskiej

„Skarb z katedry” to około 2000 zniszczonych, podartych i pomiętych dokumentów, które przez ponad czterysta lat służyły jako wypełnienie tzw. pach sklepiennych nad północną nawą katedry. Archiwalia odkryto po raz pierwszy w 1961 roku podczas prac remontowych. Zostały one jednak wtedy zapomniane, aż do ponownego odkrycia w roku 2015. 601 z nich poddano już konserwacji w ramach poprzednich czterech etapów, dofinansowanych częściowo również z w ramach poprzednich edycji konkursu „Wspieranie działań archiwalnych”.

– Dokumentacja obiegowa sądu konsystorskiego w Gnieźnie nie tylko pokazuje „od kuchni” działalność sądownictwa kościelnego, ale też odsłania obyczajowość epoki, z której pochodzi. Dodatkowo pozwala ustalić imiona wielu duchownych, skądinąd mało znanych lub zupełnie nieznanych i przypisać ich do konkretnych parafii – mówi ks. dr Michał Sołomieniuk, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.

– mówi ks. dr Michał Sołomieniuk, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie.

Dokumenty zostały opisane, poddane pełnej konserwacji oraz umieszczone w opakowaniach ochronnych w magazynie archiwum. Dzięki przeprowadzonym pracom kolejne 70 jednostek archiwalnych „skarbu z katedry” zostanie udostępnionych badaczom do pracy naukowej oraz na zajęciach studyjnych z grupami specjalistycznymi, a także na wystawach i w wydawnictwach.

„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny, dzięki któremu wspieramy ratowanie archiwaliów w różnych zakątkach kraju. Organizujemy go od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W konkursie wyłaniamy najlepsze projekty, obejmujące opracowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych z ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego (nieprzechowywanych przez Archiwa Państwowe). O przyznanie dotacji mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach konkursów przeprowadzonych w latach 2016-2023, dofinansowaliśmy już 153 projekty. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie około 7,5 mln zł.

Nabór do tegorocznej edycji konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2024” został zakończony. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i zachęcamy do śledzenia informacji o postępach prac i kolejnych naborach.