Aktualności

Konserwacja ksiąg z XIX i XX wieku w Zebrzydowicach

Kolejne materiały źródłowe do dziejów braci miłosiernych w Europie Środkowej zostały poddane konserwacji w ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych 2021”. Materiały pochodzą z zasobu Konwentu Bonifratrów p.w. św. Floriana w Zebrzydowicach

 

Konserwacji poddano cztery księgi kasowe oraz projekt budowy domu mieszkalnego z XIX i XX wieku. Archiwalia znajdowały się w bardzo złym stanie. Nosiły na sobie ślady rozdarć, zgnieceń, zabrudzeń i innych uszkodzeń. Prace przeprowadzone w ramach konkursu uchroniły je przed szybko postępującym procesem destrukcji.

22 Lipca 2022
Konserwatorka czyści stronę księgi gumką.

Kolejne materiały źródłowe do dziejów braci miłosiernych w Europie Środkowej zostały poddane konserwacji w ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych 2021”. Materiały pochodzą z zasobu Konwentu Bonifratrów p.w. św. Floriana w Zebrzydowicach

 

Konserwacji poddano cztery księgi kasowe oraz projekt budowy domu mieszkalnego z XIX i XX wieku. Archiwalia znajdowały się w bardzo złym stanie. Nosiły na sobie ślady rozdarć, zgnieceń, zabrudzeń i innych uszkodzeń. Prace przeprowadzone w ramach konkursu uchroniły je przed szybko postępującym procesem destrukcji.

Na początku materiały zostały zdezynfekowane w komorze fumigacyjnej. Wykonano także badania zakwaszenia papieru oraz odporności atramentu i kredek na działanie wody. Następnie w zależności od potrzeb oczyszczono karty na sucho, a te najmocniej zabrudzone w kąpieli w wodzie filtrowanej. Karty zostały wzmocnione, odkwaszone, zaprasowane i naprawione bibułką japońską. Konserwacji poddano także oprawy. Materiały zostały zapakowane w pudła ochronne z tekstury bezkwasowej.

Co ciekawe, podczas konserwacji zabezpieczono również świadectwo „drugiego życia” archiwaliów – szkice węglem znajdujące się w jednej z ksiąg kasowych (z okresu po II wojnie światowej).

Po konserwacji materiały zostały niezwłocznie udostępnione do badań w siedzibie archiwum Konwentu Bonifratrów w Zebrzydowicach. Zainteresowani mogą również poprosić o przesłanie zdjęć fragmentów obiektów drogą elektroniczną.

Dzięki udostępnieniu kolejnych źródeł badania nad historią bonifratrów w Małopolsce Zachodniej i w Europie Środkowej staną się łatwiejsze i bardziej kompleksowe.

W ramach nowej, tegorocznej edycji konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2022” trwa już konserwacja kolejnych obiektów z archiwum klasztornego, które jeszcze bardziej wzmocnią potencjał źródłowy do dziejów zakonu oraz okolicznych terenów.

Konkurs dotacyjny „Wspieranie działań archiwalnych” organizowany jest przez Archiwa Państwowe od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie podmiotów, które wytwarzają i gromadzą materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania archiwaliów. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2021 dofinansowaliśmy 120 projektów na łączną kwotę ponad 5,6 mln zł. Obecnie trwa kolejna edycja konkursu.