Aktualności

Konserwacja ksiąg z XVIII wieku w Cieszynie

Dzięki konkursowi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” w Konwencie Zakonu Bonifratrów w Cieszynie wykonano pełną konserwację dwóch osiemnastowiecznych rękopisów oprawnych – kopiarzy dokumentów i pism, zawierających zapiski kronikarskie

06 Lipca 2023
Zabrudzona karta księgi, gumka i szczotka.

Dzięki konkursowi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” w Konwencie Zakonu Bonifratrów w Cieszynie wykonano pełną konserwację dwóch osiemnastowiecznych rękopisów oprawnych – kopiarzy dokumentów i pism, zawierających zapiski kronikarskie

– Nie do końca wiadomo, w jakich okolicznościach w zasobie archiwalnym cieszyńskich bonifratrów znalazła się oprawiona w pergamin rękopiśmienna księga o sygn. AKBC 278. Po dość złożonej kwerendzie zidentyfikowano ją jako kopiarz dokumentów i pism, zawierający również zapiski kronikarskie archidekanatu Bilina w diecezji Litomierzyckiej. Jej obecność jest jednak świadectwem złożonych losów archiwaliów, dyktowanych przez różnego rodzaju wydarzenia historyczne mówi kierownik projektu Maksymilian Kuśka.

Dzięki podjętym zabiegom konserwatorskim została powstrzymana degradacja tych cennych obiektów. Zostały one również wprowadzone do obiegu naukowego i można się z nimi zapoznać w siedzibie Konwentu.

W tym roku w ramach dotacji z nowej edycji konkursu „Wspieranie działań archiwalnych” planowana jest konserwacja kolejnych ksiąg z zasobu cieszyńskich bonifratrów.


„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny, który organizujemy od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach wspieramy ratowanie archiwaliów w różnych zakątkach kraju.

W konkursie wyłaniamy najlepsze projekty, obejmujące opracowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych z ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego (nieprzechowywanych przez Archiwa Państwowe). O przyznanie dotacji mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach kolejnych edycji konkursów, przeprowadzonych w latach 2016-2022, dofinansowaliśmy już 137 projektów. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie ponad 6,5 mln zł.

Obecnie rozstrzygnięty został nabór do tegorocznej edycji konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2023”.