Aktualności

Konserwacja płockich pergaminów sprzed 600 lat

32 dokumenty pergaminowe z lat 1347-1392 wytworzone w kancelariach papieży, książąt mazowieckich i opolskich, biskupów płockich, poznańskich, włocławskich, chełmińskich i innych duchownych oraz kancelariach cywilnych i sądowych zostały poddane konserwacji w Archiwum Diecezjalnym w Płocku. Konserwację przeprowadziła dr hab. Weronika Liszewska, prof. ASP wraz z zespołem w ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych”

04 Kwietnia 2023
Odnowiony i oczyszczony dokument ze sklejonymi pieczęciami.

32 dokumenty pergaminowe z lat 1347-1392 wytworzone w kancelariach papieży, książąt mazowieckich i opolskich, biskupów płockich, poznańskich, włocławskich, chełmińskich i innych duchownych oraz kancelariach cywilnych i sądowych zostały poddane konserwacji w Archiwum Diecezjalnym w Płocku. Konserwację przeprowadziła dr hab. Weronika Liszewska, prof. ASP wraz z zespołem w ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych”

Stan zachowania poddanych konserwacji dokumentów budził uzasadnione obawy o ich przyszłość. Zespół konserwatorów zajął się ich konsolidacją, oczyszczeniem i prostowaniem. Konserwatorzy przywrócili dokumentom formę bliską pierwotnej, a jednocześnie starali się zachować ślady ich wiekowej historii. Gruntowną konserwację przeszły również pieczęcie oraz ich sznury, stanowiące rzadko spotykany materiał badawczy. Dzięki pracy konserwatorów dyplomy pergaminowe będą mogły służyć przyszłym pokoleniom.

Odnowione i zakonserwowane dokumenty pergaminowe przechowywane są w magazynie Archiwum Diecezjalnego i udostępniane zainteresowanym badaczom i pracownikom naukowym.


„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny, który organizujemy od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach wspieramy ratowanie archiwaliów w różnych zakątkach kraju.

W konkursie wyłaniamy najlepsze projekty, obejmujące opracowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych z ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego (nieprzechowywanych przez Archiwa Państwowe). O przyznanie dotacji mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach kolejnych edycji konkursów, przeprowadzonych w latach 2016-2022, dofinansowaliśmy już 137 projektów. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie ponad 6,5 mln zł.