Aktualności

Kontynuacja prac w Bibliotece Polskiej w Londynie

W minionym roku, w ramach pomocy instytucjom polonijnym, dwie polskie archiwistki – Elżbieta Laska i dr Monika Płuciennik kontynuowały prace w Bibliotece Polskiej działającej przy Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie

Zadaniem p. Elżbiety Laski było dalsze opracowywanie liczącej ok. 8,5 tys. zdjęć i ok. 10 tys. klatek negatywów, kolekcji fotografii Andrzeja Plichty. Podczas pobytu uzupełniono opisy opracowanych wcześniej zdjęć związanych z tematyką Legionów Polskich, działań wojennych 1914-1920 oraz dotyczących życia osobistego, działalności politycznej i wojskowej Józefa Piłsudskiego i jego najbliższych współpracowników. Uzupełnienia dotyczyły nazwisk osób wcześniej nierozpoznanych oraz dokładniejszych dat przedstawionych wydarzeń. Do fotografii sporządzono także indeks geograficzny i osobowy.

05 Marca 2019
Zdjęcia rozłożone na stoliku.

W minionym roku, w ramach pomocy instytucjom polonijnym, dwie polskie archiwistki – Elżbieta Laska i dr Monika Płuciennik kontynuowały prace w Bibliotece Polskiej działającej przy Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie

Zadaniem p. Elżbiety Laski było dalsze opracowywanie liczącej ok. 8,5 tys. zdjęć i ok. 10 tys. klatek negatywów, kolekcji fotografii Andrzeja Plichty. Podczas pobytu uzupełniono opisy opracowanych wcześniej zdjęć związanych z tematyką Legionów Polskich, działań wojennych 1914-1920 oraz dotyczących życia osobistego, działalności politycznej i wojskowej Józefa Piłsudskiego i jego najbliższych współpracowników. Uzupełnienia dotyczyły nazwisk osób wcześniej nierozpoznanych oraz dokładniejszych dat przedstawionych wydarzeń. Do fotografii sporządzono także indeks geograficzny i osobowy.

Opracowane zostały również 174 fotografie z kolejnych grup tematycznych, obrazujących działalność Pomocniczej Służby Wojskowej Kobiet w Szkocji, 307 Lwowskiego Dywizjonu Myśliwskiego i uroczystości pogrzebowych generała Władysława Sikorskiego.Kontunuowane będą prace nad fotografiami Andrzeja Plichty dotyczącymi Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech i na Bliskim Wschodnie, różnych wydarzeń politycznych jak np. uroczystości rocznicowe pod Pomnikiem Katyńskim oraz imprez kulturalnych w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie.

Z kolei dr Monika Płuciennik jako wysłanniczka Archiwum Państwowego w Gdańsku kontynuowała porządkowanie zespołu „Medical Aid for Poland Fund”. Podczas 1-miesięcznego pobytu uporządkowała ona 172 j.a., tj. 1,95 mb. akt (15 pudeł archiwalnych) oraz przygotowała do brakowania 1,3 mb. akt, co oznacza, że opracowano już około 70% tego ważnego zespołu.

Podczas ostatniego pobytu pracami objęte były następujące serie dokumentacji:

  1. „Correspondence” – listy wymieniane z przedstawicielami poszczególnych diecezji w Polsce oraz korespondencja ze szpitalami i ośrodkami medycznymi w Wielkiej Brytanii;
  2. „Cooperation” – materiały dokumentujące współpracę MAfPF z innymi organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi na polu działalności charytatywnej;
  3. „Charity” – materiały dotyczące imprez charytatywnych Fundacji;
  4. „Accounting” – materiały księgowe, dokumentujące funkcjonowanie księgowości Fundacji w jej najbardziej aktywnym okresie działalności, czyli do 1989 roku.

Uporządkowana dokumentacja stanowi cenne źródło historyczne na temat stosunków polsko-brytyjskich i funkcjonowania brytyjskiej Polonii. Ukazuje aktywność Fundacji i jej zasięg, a także relacje między jej pracownikami i licznym gronem współpracowników. Ciekawym przykładem jest również pełna dokumentacja księgowa ukazująca sposób rozliczania finansów Fundacji, nadzorowanych przez władze brytyjskie.

Początki działalności Fundacji Pomocy Medycznej w Londynie związane są z akcją pomocy rodzinom wielodzietnym i ubogim w Polsce, jaką podjęła pani dr Bożena Laskiewicz wraz z grupą londyńskich przyjaciół w połowie 1981 roku. Przygotowany z ich inicjatywy transport odzieży, żywności i środków czyszczących wysłany został do Polski w październiku 1981 roku. Zbiegło się to z apelem Lecha Wałęsy do Kongresu Polonii Amerykańskiej o utworzenie „Banku Leków na Ratunek” i pomoc dla obywateli Polski znajdujących się z fatalnej sytuacji materialnej.

Apel dotarł m.in. do inż. Artura Rynkiewicza – przewodniczącego Zjednoczenia Polskiego w Londynie oraz Jarosława Żaby – przewodniczącego „Polonii Jutra”. Nawiązali oni współpracę z panią dr Bożeną Laskiewicz. W ten sposób powstał oficjalny komitet społeczny Fundacji Pomocy Medycznej w Londynie. Od początku swojej działalności Fundacja skupiała się na niesieniu pomocy medycznej dla Polski. W tym celu organizowano zbiórki sprzętu medycznego, leków, odzieży, butów itp. Większość artykułów pozyskiwano z oddziałów szpitali brytyjskich (likwidacje materiałowe), a także od osób prywatnych (dary i zbiórki pieniężne).

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wraz z podległymi archiwami państwowymi, działając przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od blisko 20 lat otacza opieką polskie instytucje polonijne przechowujące materiały archiwalne stanowiące narodowy zasób archiwalny. Działaniami objętych jest ponad 20 najważniejszych instytucji polonijnych rozsianych po całym świecie. Główne formy pomocy to ewidencjonowanie, opracowanie i digitalizacja przechowywanych tam zbiorów archiwalnych, doradztwo fachowe, organizacja staży w archiwach państwowych w Polsce dla pracowników instytucji polonijnych, zakup opakowań archiwalnych i konserwacja zasobu oraz upowszechnianie informacji na temat zbiorów archiwalnych instytucji polonijnych.