Aktualności

„Kronika kompanii byłych żołnierzy polskich w Afryce z lat 1941-1942”

„Kronika kompanii byłych żołnierzy polskich w Afryce z lat 1941-1942” stanowi unikalne źródło wiedzy na temat codziennego, tułaczego życia polskich żołnierzy, którzy pragnąc walczyć o wolną Polskę, zawędrowali aż do Afryki Północnej. Z żołnierzy stali się tam niechcianymi uchodźcami, zamkniętymi w obozach internowania

17 Maja 2023
4 egzemplarze książki. 2 stoją pionowo, 2 leżą poziomo obok nich.

„Kronika kompanii byłych żołnierzy polskich w Afryce z lat 1941-1942” stanowi unikalne źródło wiedzy na temat codziennego, tułaczego życia polskich żołnierzy, którzy pragnąc walczyć o wolną Polskę, zawędrowali aż do Afryki Północnej. Z żołnierzy stali się tam niechcianymi uchodźcami, zamkniętymi w obozach internowania

Kronikę spisał plut. Józef Łukawski, podoficer, który walczył m.in. w bitwie o Narwik w szeregach Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich, sformowanej przez gen. Władysława Sikorskiego w 1940 r. Autor z kronikarską skrupulatnością odnotowuje kolejne wydarzenia w miejscach odosobnienia, opisy codziennego życia żołnierzy i ich wzajemnych relacji. Kronikarz ubogaca zapiski z monotonnej codzienności internowanych celnymi, pełnymi ironii i humoru obserwacjami.

Ponadto publikacja zawiera opisy geograficzne, fotografie, rysunki, dane statystyczne i listy osób internowanych. Dokumenty archiwalne pochodzą ze zbiorów Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie.

Opublikowanie kroniki byłych żołnierzy polskich we Francuskiej Afryce Północnej jest efektem wieloletniej współpracy pomiędzy Archiwami Państwowymi a Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych w Rzymie. Publikację opracowała dr Lidia Potykanowicz-Suda archiwistka z Archiwum Państwowego w Gdańsku.

Książkę możesz kupić lub pobrać za darmo w naszym Katalogu publikacji.