Aktualności

Krzysztof Kołodziejczyk nowym dyrektorem AP w Lublinie

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Pana Krzysztofa Kołodziejczyka na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie

Krzysztof Kołodziejczyk od ponad 20 lat jest zawodowo zawiązany z Archiwami Państwowymi.

01 Marca 2023

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Pana Krzysztofa Kołodziejczyka na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie

Krzysztof Kołodziejczyk od ponad 20 lat jest zawodowo zawiązany z Archiwami Państwowymi.

Jest absolwentem historii ze specjalizacją archiwalną i pedagogiczną oraz podyplomowych studiów informatycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2021 r. ukończył Akademię Zarządzania Projektami w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Pracę w Archiwach Państwowych zaczął w 2000 roku – jako młodszy archiwista w Oddziale w Kraśniku Archiwum Państwowego w Lublinie. Od 2001 roku pełnił tam obowiązki kierownika, a w 2002 roku został kierownikiem Oddziału. W 2012 roku objął stanowisko zastępcy dyrektora w Archiwum Państwowym w Lublinie.

Zaangażowany w lubelskim Archiwum w udostępnianie online zasobu, ewidencji i pomocy archiwalnych oraz wdrażanie nowych systemów informatycznych w pracy archiwistów (m.in. ZoSIA, ezd, NIKA). Kierował rozbudową pracowni digitalizacji oraz tymczasowego repozytorium do przechowywania kopi cyfrowych. Uczestniczył w pracach komisji metodycznej i komisji archiwalnej oceny dokumentacji.

Członek zespołów naukowych przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych: do spraw analizy i kierunków nowelizacji wskazówek metodycznych (2012-2013), do spraw standardu opisu materiałów archiwalnych (2014-2015), a także zespołu roboczego ds. wspierania współpracy bilateralnej pomiędzy archiwami polskimi a archiwami Ukrainy. Członek Centralnej Komisji Metodycznej dwóch ostatnich kadencji.

W latach 2013-2015 był ekspertem Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, priorytet: Digitalizacja, w którym zajmował się oceną wniosków, szkoleniami dla beneficjentów oraz kontrolami projektów.

Od wielu lat prowadzi zajęcia na kierunku archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi oraz na studiach podyplomowych z archiwistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Autor referatów na konferencjach, publikacji naukowych i popularno-naukowych z dziedziny archiwistyki, źródłoznawstwa i historii oraz popularyzator zasobu archiwalnego i historii regionu m.in. jako ekspert w filmach historycznych.

Odznaczony  srebrnym Krzyżem Zasługi (2018) oraz medalem Prezydenta Miasta Lublina (2018).