Aktualności

Książki jeleniogórskiego archiwum wyróżnione w konkursie „Najlepsze wydawnictwo o górach”

21 Października 2021


Dwie publikacje przygotowane przez jeleniogórski Oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu zostały wyróżnione w 6. Międzynarodowym Konkursie „Najlepsze wydawnictwo o górach” – Kraków 2021

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych publikacji poświęconych górom w kilku kategoriach: książka, mapa, album, czasopismo. Jego organizatorami są: Targi w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie. W 6. edycji konkursu wzięło udział 45 wydawców z ośmiu krajów (Austria, Bułgaria, Czechy, Kanada, Polska, Słowacja, Ukraina i Wielka Brytania), którzy zgłosili 116 wydawnictw.

Wręczanie nagród odbyło się podczas trwania 24. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, w sobotę 16 października 2021 r. Wyróżnienie dwóch publikacji archiwalnych w międzynarodowym konkursie stanowi wyraz uznania dla ich twórców, którzy opracowali je w ramach jubileuszu 75-lecia swojej instytucji.

Wyróżnione publikacje to:

  • „Na straży regionalnej pamięci. Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze – w 75-lecie działalności polskich archiwów w mieście”, red. I. Łaborewicz, Jelenia Góra 2020, ss. 169 + 1 nlb.
Okładka

Wydawnictwo okolicznościowe zostało przygotowane przez pracowników Oddziału w Jeleniej Górze z okazji 75-lecia polskiej obecności archiwalnej w mieście. Zawiera 10 tekstów ukazujących: dzieje miejscowego archiwum, losy jeleniogórskich archiwaliów, sylwetki polskich kierowników Oddziału, wykaz wszystkich pracowników zatrudnionych po 1945 r., dzieje i zasób byłej ekspozytury w Lubaniu, wykaz posiadanych zespołów, zagadnienia konserwatorskie oraz bibliografię placówki. Książka zilustrowana jest rysunkami satyrycznymi o tematyce archiwalnej autorstwa Stanisława Firszta.

  • „Region karkonoski w 1945 r. a archiwalia pogranicza polsko-czeskiego. Materiały z sesji naukowej odbytej 27.11.2020 roku w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze”, red. I. Łaborewicz, Jelenia Góra 2020, ss. 136.
Okładka

Książka jest efektem międzynarodowej konferencji, zorganizowanej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze 27 listopada 2020 r. pod hasłem „Region karkonoski w 1945 r. i archiwalia pogranicza polsko-czeskiego”. Zawiera teksty ośmiu referatów (z ilustracjami), przygotowanych przez badaczy z Polski i Czech. Publikacja ma być pierwszym tomem nowej serii wydawniczej Archiwum Państwowego we Wrocławiu, poświęconej materiałom z konferencji naukowych, pt. „Colloquia Historico-Archivistica Silesiae”.

Publikacje można nabyć w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Prosimy o wcześniejsze przesłanie wiadomości na adres e-mail: sekretariat@ap.wroc.pl.