Aktualności

„Księga ławnicza miasta Barcina 1564-1668 (-1758)”

„Księga ławnicza miasta Barcina 1564-1668 (-1758)” to niezwykle starannie opracowana edycja źródłowa księgi miasta położonego na pograniczu Kujaw i Wielkopolski, lokowanego w dolinie Noteci

Księga jest kopalnią wiedzy o topografii Barcina i rozmaitych obiektach miejskich. Służyć może również do badań nad społecznością małego miasteczka i jego rodzin mieszczańskich, szlacheckich, żydowskich oraz kolonii Szkotów (Szotów). Jest to jedno z niewielu podobnych źródeł tego regionu, które przetrwały do naszych czasów.

Publikacja jest owocem współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Książkę możesz kupić lub pobrać za darmo w naszym Katalogu publikacji.

10 Maja 2023
3 książki stoją obok siebie

„Księga ławnicza miasta Barcina 1564-1668 (-1758)” to niezwykle starannie opracowana edycja źródłowa księgi miasta położonego na pograniczu Kujaw i Wielkopolski, lokowanego w dolinie Noteci

Księga jest kopalnią wiedzy o topografii Barcina i rozmaitych obiektach miejskich. Służyć może również do badań nad społecznością małego miasteczka i jego rodzin mieszczańskich, szlacheckich, żydowskich oraz kolonii Szkotów (Szotów). Jest to jedno z niewielu podobnych źródeł tego regionu, które przetrwały do naszych czasów.

Publikacja jest owocem współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.

Książkę możesz kupić lub pobrać za darmo w naszym Katalogu publikacji.