Aktualności

Laureaci konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz…” nagrodzeni

Laureaci konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” zostali nagrodzeni podczas wczorajszej uroczystej gali w Wilanowie. Laureaci oraz uczniowie wyróżnieni w konkursie, a także nauczyciele będący ich opiekunami, otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

15 Września 2022
Zdjęcie grupowe 13 laureatów wraz z dyrektorem Pietrzykiem i ministrem Rzymkowskim.

Laureaci konkursu genealogicznego „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” zostali nagrodzeni podczas wczorajszej uroczystej gali w Wilanowie. Laureaci oraz uczniowie wyróżnieni w konkursie, a także nauczyciele będący ich opiekunami, otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Uroczystą galę rozdania nagród otworzyli Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk oraz wiceminister edukacji i nauki dr Tomasz Rzymkowski. W Wilanowie młodych ludzi przywitał Piotr Górajec, zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III.

– Widzimy po tym, jak prace spływały na konkurs, że uczniowie bardzo chętnie z zasobów archiwalnych korzystali. Konkurs wpłynął nie tylko na to, że mogły się w domach odbyć międzypokoleniowe rozmowy, że można było dziadków, babcie, prababcie zaangażować do tego, żeby poznać opowieści o własnej rodzinie, posłuchać jak oni byli zaangażowali w to, jak historia się wokół nich toczyła, ale również, że zachęciliśmy do tego, żeby źródła przechowywane w Archiwach Państwowych były również w pracach uczniów wykorzystywane – mówił dyrektor Paweł Pietrzyk. – To bardzo cieszy, dlatego że to nie do końca jest cały czas niestety oczywiste. Tu zwracam się przede wszystkim do uczniów. Macie w podręcznikach bardzo często wiele różnych zdjęć, wiele różnych starych dokumentów i jest taka mała niedoskonałość, że nie zawsze te rysunki, czy zdjęcia są podpisane. A to jest bardzo ważna rzecz, żeby mieć świadomość, że historia jest opowiadana właśnie na podstawie dokumentów, które są przechowywane w Archiwach Państwowych. Dlatego że Archiwa Państwowe na co dzień o nie dbają, na co dzień je przechowują i otaczają opieką, możemy te historie cały czas poznawać.

– Naszym celem było, aby młodzi ludzie nauczyli się pewnej bardzo przydatnej w życiu umiejętności właściwego odnajdywania prawdziwych źródeł – mówił minister Tomasz Rzymkowski. –  Po drugie, aby budować tożsamość, aby ten element wychowawczy był osiągnięty. Budujemy tożsamość poprzez znajomość historii tej najważniejszej z punktu widzenia każdego z nas, historii własnej rodziny. Wszystkim Państwu, przede wszystkim Wam drodzy uczniowie, laureaci i wyróżnieni gratuluje tego zaangażowania i tej pracy, którą włożyliście. Wszystkim uczestnikom również serdecznie gratuluję. Chciałbym podziękować nauczycielom, rodzicom, rodzeństwu, bliższej i dalszej rodzinie, tym osobom, które Wam pomogły zgłębić tę wiedzę.  

Konkurs trwał od stycznia do czerwca br. i składał się z dwóch etapów wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Mogli w nim wziąć udział uczniowie klas 6 szkoły podstawowej. Zadaniem uczestników było stworzenie cyfrowego drzewa genealogicznego swojej rodziny w aplikacji konkursowej „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne” oraz opisanie losów przodków. Uczestnicy przygotowywali swoje projekty konkursowe pod opieką rodzica i nauczyciela oraz w konsultacji z archiwistami z Archiwów Państwowych.

Uczestnicy konkursu wykazali się dużą kreatywnością, wiedzą i umiejętnością odkrywania przeszłości swojej rodziny. Dzięki udziałowi w konkursie młodzi ludzie lepiej poznali historie swoich przodków i na nowo odkryli rodzinne pamiątki, dokumenty oraz stare fotografie.

Nagrodę za I miejsce odebrał Jakub Boratyn razem z opiekunką naukową pracy Renatą Pióro (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 we Wrocławiu). Za II miejsce nagrodzony został Jakub Trela oraz opiekunka naukowa pracy Anna Kwiatkowska (Szkoła Podstawowa im. Leszka Deptuły w Wadowicach Górnych). III miejsce zajęła Marianna Konieczna wraz z opiekunką naukową pracy Urszulą Owczarek-Duplagą (Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Krynicznie).

Wyróżnienia w konkursie otrzymali:

 • Wojciech Branecki z Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych “ARKA” w Chełmie; opiekunka naukowa pracy: Natalia Raczyńska,
 • Jan Dawidowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie; opiekunka naukowa pracy: Ewa Groszewska,
 • Agata Janus ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wielkopolskim; opiekunka naukowa pracy: Krystyna Zalewska,
 • Michał Kulik ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. I.J. Paderewskiego w Pruszkowie; opiekun naukowy pracy: Tomasz Iwaniuk,
 • Bartosz Lipski ze Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie; opiekunka naukowa pracy: Małgorzata Król-Momot,
 • Vera Miernik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Radzymińskiej; opiekunka naukowa pracy: Małgorzata Mierzejewska-Jaros,
 • Antoni Pośledni ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim; opiekun naukowy pracy: Krystian Chorabik,
 • Maya Sadłowska ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim; opiekun naukowy pracy: Krystian Chorabik,
 • Martyna Samol ze Szkoły Podstawowej w Chojnie; opiekunka naukowa pracy: Monika Karkosz,
 • Adrian Tarnowski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowicach; opiekunka naukowa pracy: Magdalena Ostrowska,
 • Julia Trzosek ze Szkoły Podstawowej w Dębnicy; opiekunka naukowa pracy: Elżbieta Pilachowska,
 • Klaudia Ziętal ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drohojowie; opiekunka naukowa pracy: Magdalena Wilk – Perłak.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział i gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Konkurs zorganizowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.