Aktualności

Magdalena Wiercińska nowym dyrektorem AP w Warszawie

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Panią Magdalenę Wiercińską na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Warszawie. Nowa dyrektor zacznie pełnić funkcję 14 listopada br.

02 Listopada 2022

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Panią Magdalenę Wiercińską na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Warszawie. Nowa dyrektor zacznie pełnić funkcję 14 listopada br.

Magdalena Wiercińska to konserwatorka od blisko 20 lat związana zawodowo z Archiwami Państwowym. Ukończyła studia w Katedrze Konserwacji Starych Druków i Grafiki na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2003 r. uzyskała tytuł magistra sztuki – konserwatora zabytków z wyróżnieniem rektorskim.  

Po studiach rozpoczęła pracę jako młodszy konserwator archiwalny w Archiwum Państwowym w Olsztynie.  Od 2004 r. związana zawodowo z Archiwum Akt Nowych, początkowo jako konserwator archiwalny, a następnie od 2006r. jako Kierownik Oddziału Konserwacji Archiwaliów.

W latach 2005-2009 brała udział we wdrażaniu Wieloletniego Programu Rządowego „Kwaśny Papier”, a w 2006 r. w budowie pierwszej Pracowni Konserwacji Masowej w Archiwach Państwowych.

Współpracowała z archiwami polonijnymi i brała udział w licznych projektach związanych z ochroną polskiego dziedzictwa za granicą m.in. w Turcji, Brazylii i Argentynie.

Zaangażowana w prace licznych grup roboczych i zespołów oraz realizację projektów w Archiwach Państwowych, m.in. grupy roboczej przygotowującej działania na wypadek katastrof, zespołu opracowującego moduł konserwatorski do analizy biznesowej ZoSIA oraz projektów Archiwa Rodzinne NiepodległejPortal 1920.

Od 2016 roku jest ekspertem MKiDN d.s. współpracy cywilno-wojskowej w zakresie ochrony dziedzictwa w czasach konfliktów zbrojnych. Od 2017 pełni funkcję rzeczoznawcy ministra właściwego d.s. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie opieki nad zabytkami: konserwacja i ochrona materiałów bibliotecznych i archiwalnych.

Autorka i współautorka publikacji związanych z ochroną i konserwacją zasobów archiwalnych. Odznaczona srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (2021) i brązowym Krzyżem Zasługi (2018).