Aktualności

Malwina Rozwadowska dyrektorem Narodowego Archiwum Cyfrowego

08 Września 2020


Z dniem 8 września br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Panią Malwinę Rozwadowską na stanowisko dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk wręcza akt powołania Pani Malwinie Rozwadowskiej.

Malwina Rozwadowska ukończyła studia magisterskie na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na kierunku tłumaczenia na Uniwersytecie w Turynie. Od ponad 8 lat jest zawodowo związana z sektorem kultury.

Od kwietnia 2017 roku pracuje w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Jako kierownik Oddziału Komunikacji i Udostępniania odpowiedzialna była m.in. za realizację projektów promocyjnych, edukacyjnych i wystawienniczych oraz upowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego. Od 2019 roku sprawowała funkcję zastępcy dyrektora ds. zasobu archiwalnego, a od 3 lutego br. pełniła obowiązki dyrektora NAC.