Aktualności

„Mapy i plany Koszalina do 1945 roku”

W piątek w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja najnowszej publikacji Archiwum Państwowego w Koszalinie pt. „Mapy i plany Koszalina do 1945 roku”, pod redakcją Doroty Cywińskiej

Publikacja jest zbiorem dokumentów kartograficznych przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie. Wzbogacają ją karty pocztowe ukazujące przedwojenne miasto.

Promocji książki towarzyszyło spotkanie z zespołem redakcyjnym: Dorotą Cywińską, dr. Kacprem Pencarskim i dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie Katarzyną Królczyk. Rozmowę poprowadził znany koszaliński dziennikarz Piotr Pawłowski.

30 Października 2023
Egzemplarz publikacji wystawiony na stoliku.

W piątek w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja najnowszej publikacji Archiwum Państwowego w Koszalinie pt. „Mapy i plany Koszalina do 1945 roku”, pod redakcją Doroty Cywińskiej

Publikacja jest zbiorem dokumentów kartograficznych przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie. Wzbogacają ją karty pocztowe ukazujące przedwojenne miasto.

Promocji książki towarzyszyło spotkanie z zespołem redakcyjnym: Dorotą Cywińską, dr. Kacprem Pencarskim i dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie Katarzyną Królczyk. Rozmowę poprowadził znany koszaliński dziennikarz Piotr Pawłowski.

Wydarzenie wzbudziło ogromne zainteresowanie mieszkańców Koszalina, którzy wypełnili cała salę koszalińskiej biblioteki. Goście mogli również zapoznać się z innymi pozycjami wydawniczymi Archiwów Państwowych.

Publikację „Mapy i plany Koszalina do 1945 roku” można pozyskać w Archiwum Państwowym w Koszalinie.

Zobacz wersję elektroniczną publikacji.