Aktualności

Mariusz Olczak dyrektorem Archiwum Akt Nowych

09 Września 2020


Z dniem 9 września br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Pana Mariusza Olczaka na stanowisko dyrektora Archiwum Akt Nowych

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk wręcza akt powołania Panu Mariuszowi Olczakowi

Mariusz Olczak ukończył studia magisterskie na kierunku historia ze specjalizacją archiwalną na Uniwersytecie Wrocławskim. Od blisko 25 lat jest związany zawodowo z Archiwum Akt Nowych. Od sierpnia 2016 r. zajmował stanowisko zastępcy dyrektora AAN ds. informacji naukowej, udostępniania i archiwów społecznych.

Jest autorem i współautorem kilkunastu książek dotyczących m.in. historii Polskiego Państwa Podziemnego oraz dziejów Dolnego Śląska.