Aktualności

Międzynarodowe Forum „Bezpieczne zbiory – bezpieczne dziedzictwo. Muzea, biblioteki, archiwa w obliczu zagrożeń”

W dniach 26-28 września w Krakowie odbędzie się branżowe Międzynarodowe Forum „Bezpieczne zbiory – bezpieczne dziedzictwo. Muzea, biblioteki, archiwa w obliczu zagrożeń”. Serdecznie zapraszamy na transmisje online z pierwszego dnia wydarzenia!

W pierwszym dniu Forum zorganizowana zostanie międzynarodowa sesja  dotycząca ochrony zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych w warunkach wojennych z udziałem zaproszonych gości z Ukrainy. Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie na język angielski i ukraiński oraz transmitowane na żywo na kanałach YouTube i Facebook Archiwów Państwowych oraz Archiwum Narodowego w Krakowie.

Drugiego dnia odbędzie się część warsztatowa w Muzeum Narodowym, Bibliotece Jagiellońskiej oraz w Archiwum Narodowym w Krakowie, a także konferencja naukowa w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

Trzeciego dnia Forum, na bazie Międzynarodowego Centrum Kultury, odbędzie się część warsztatowa, dotycząca zasad przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji zbiorów z instytucji kultury realizowana przez Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury SA PSP w Krakowie oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

14 Września 2023
Grafika z tytułem, data i miejscem konferencji.

W dniach 26-28 września w Krakowie odbędzie się branżowe Międzynarodowe Forum „Bezpieczne zbiory – bezpieczne dziedzictwo. Muzea, biblioteki, archiwa w obliczu zagrożeń”. Serdecznie zapraszamy na transmisje online z pierwszego dnia wydarzenia!

W pierwszym dniu Forum zorganizowana zostanie międzynarodowa sesja  dotycząca ochrony zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych w warunkach wojennych z udziałem zaproszonych gości z Ukrainy. Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie na język angielski i ukraiński oraz transmitowane na żywo na kanałach YouTube i Facebook Archiwów Państwowych oraz Archiwum Narodowego w Krakowie.

Drugiego dnia odbędzie się część warsztatowa w Muzeum Narodowym, Bibliotece Jagiellońskiej oraz w Archiwum Narodowym w Krakowie, a także konferencja naukowa w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

Trzeciego dnia Forum, na bazie Międzynarodowego Centrum Kultury, odbędzie się część warsztatowa, dotycząca zasad przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji zbiorów z instytucji kultury realizowana przez Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury SA PSP w Krakowie oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Międzynarodowe Forum „Bezpieczne zbiory – bezpieczne dziedzictwo. Muzea, biblioteki, archiwa w obliczu zagrożeń”
Data wydarzenia:
Od : 26 Września 2023
Do : 28 Września 2023
Miejsce wydarzenia:
Kraków: Archiwum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe, Biblioteka Jagiellońska, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Kultury

Warsztaty i wykłady z drugiego oraz trzeciego dnia Forum nie będą transmitowane online. Wszystkie miejsca stacjonarne zostały już zapełnione.

Wszystkich zainteresowanych tematyką Forum zapraszamy do śledzenia transmisji 26 września br. od godziny 9:15.

ENG

The International Forum “Safe collections, safe heritage. Museums, libraries and archives under threat” will be held on September 26-28 in Krakow. We cordially invite you to the online broadcast from the first day of the event!

On the first day of the Forum, an international session on the protection of museum, library and archival collections in war conditions will be organized with the participation of invited guests from Ukraine. The event will be translated simultaneously into English and Ukrainian and broadcast live on the YouTube and Facebook channels of the State Archives and the National Archives in Krakow.

We invite everyone interested in the Forum’s topics to follow the broadcast on September 26 from 9:15.

Linki do transmisji/ Live stream / Наживо

PL/POLSKI

ENG/ANGIELSKI

UA/UKRAIŃSKI

Organizatorami wydarzenia są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwa Państwowe oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, przy współudziale, Międzynarodowego Centrum Kultury, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Archiwum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego, Biblioteki Jagiellońskiej, Bazyliki Mariackiej i Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy.