Aktualności

Mikroprojekt „Odcienie regionalizmu” w Bolesławcu

11 Stycznia 2021


Historia regionalna również może być interesująca, czego dowodzi mikroprojekt pt. „Odcienie regionalizmu ”, przygotowany przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu

logo projektu z mapką 3 powiatów

Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie bogactwa historycznego regionu – istotnych zdarzeń i procesów historycznych, do których doszło na obszarze trzech powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego i zgorzeleckiego na postawie zasobu archiwalnego i innych ciekawych materiałów.

Mikroprojekt składa się z trzech części, podejmujących następujące tematy badawcze:

  • „Osadnictwo Polaków z byłej Jugosławii w powiecie bolesławieckim w latach 1946- 1947”.
  • „Romowie w Lubaniu 1948-1955 źródła Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu”.
  • „Związek Uchodźców Politycznych z Grecji w Polsce im. Nikosa Belojannisa Oddział w Zgorzelcu w latach 1954 -1984”.

Grupa młodych osób, w tle namiot.
Młodzież grecka pod namiotami w Sopocie. Fotografia ze zbiorów prywatnych Nikosa Rusketosa.

Projekt z pewnością zainteresuje badaczy lokalnych i hobbystów, wskazując na istotne źródła do dziejów regionu. Archiwalia mogą posłużyć także celom edukacyjnym.

Projekt dostępny jest na stronie Archiwum Państwowego we Wrocławiu.