Aktualności

„Na drodze do współczesności. Archiwum Narodowe w Krakowie: Ludzie – Miejsca – Praca, 1878–2021”

Archiwum Narodowe w Krakowie zaprasza do zapoznania się z nową publikacją dotyczącą historii zmian, jakim podlegała instytucja – od 1878 roku aż po czasy współczesne

Autorzy książki, pracownicy krakowskiego Archiwum: dr Kamila Follprecht, Karolina Zięba i Paweł Ząbczyński, szeroko omówili w niej dzieje instytucji – od powołania Krajowego Archiwum Akt Grodzkich i Ziemskich w Krakowie w 1878 roku, poprzez powstanie w 1887 r. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa i połączenie obu tych instytucji w 1952 r. po współczesność, czyli przeniesienie do nowej siedziby, o którą zabiegano od początków XX w. Książka opisuje najważniejsze aspekty funkcjonowania Archiwum na przestrzeni lat: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie archiwaliów oraz prace na tzw. przedpolu archiwalnym, działalność popularyzatorską, naukową i wydawniczą. Publikacja została bogato zilustrowana archiwalnymi zdjęciami ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie. Cennym uzupełnieniem wydawnictwa są również wykazy wszystkich pracowników obejmujące dane z lat 1878-1951.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie.

10 Lutego 2022

Archiwum Narodowe w Krakowie zaprasza do zapoznania się z nową publikacją dotyczącą historii zmian, jakim podlegała instytucja – od 1878 roku aż po czasy współczesne

Autorzy książki, pracownicy krakowskiego Archiwum: dr Kamila Follprecht, Karolina Zięba i Paweł Ząbczyński, szeroko omówili w niej dzieje instytucji – od powołania Krajowego Archiwum Akt Grodzkich i Ziemskich w Krakowie w 1878 roku, poprzez powstanie w 1887 r. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa i połączenie obu tych instytucji w 1952 r. po współczesność, czyli przeniesienie do nowej siedziby, o którą zabiegano od początków XX w. Książka opisuje najważniejsze aspekty funkcjonowania Archiwum na przestrzeni lat: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie archiwaliów oraz prace na tzw. przedpolu archiwalnym, działalność popularyzatorską, naukową i wydawniczą. Publikacja została bogato zilustrowana archiwalnymi zdjęciami ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie. Cennym uzupełnieniem wydawnictwa są również wykazy wszystkich pracowników obejmujące dane z lat 1878-1951.

Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Narodowe w Krakowie.