Aktualności

Nabór do banku kandydatów do pracy w instytucjach polonijnych

Pracowników Archiwów Państwowych zapraszamy do zgłaszania chęci wyjazdu do pracy we współpracujących instytucjach polonijnych

Niniejszy nabór adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, które dotychczas nie wyjeżdżały do instytucji polonijnych. Zgłoszone kandydatury uzupełnią pulę dotychczasowych pracowników biorących udział w działaniach na rzecz współpracujących placówek. Od nowych kandydatów oczekujemy dużej samodzielności, proaktywnej postawy, umiejętności argumentacji i wysokiej kultury osobistej. Zgłoszenia będą rozpatrywane w miarę potrzeb delegowania pracowników AP do instytucji polonijnych.

03 Kwietnia 2019
Sylwetka mężczyzny siedzącego przy stole z dokumentami

Pracowników Archiwów Państwowych zapraszamy do zgłaszania chęci wyjazdu do pracy we współpracujących instytucjach polonijnych

Niniejszy nabór adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób, które dotychczas nie wyjeżdżały do instytucji polonijnych. Zgłoszone kandydatury uzupełnią pulę dotychczasowych pracowników biorących udział w działaniach na rzecz współpracujących placówek. Od nowych kandydatów oczekujemy dużej samodzielności, proaktywnej postawy, umiejętności argumentacji i wysokiej kultury osobistej. Zgłoszenia będą rozpatrywane w miarę potrzeb delegowania pracowników AP do instytucji polonijnych.

Informacja o naborze została przesłana do dyrektorów wszystkich archiwów państwowych. Zgłoszenia prosimy nadsyłać poprzez wypełniony formularz zgłoszeniowy dla kandydatów w terminie do 19 kwietnia 2019 roku. Aplikacje opatrzone podpisem elektronicznym dyrektora danego archiwum państwowego należy wysyłać poprzez ePUAP oraz mailowo na adres: kkiliszek@archiwa.gov.pl. Na wskazany adres mailowy prosimy kierować również wszelkie pytania dotyczące naboru.

Poniżej znajdą Państwo również informację o zasadach wypełniania i nadsyłania aplikacji oraz organizacji wyjazdów.

>> Formularz kandydata na wyjazd do instytucji polonijnej (docm, 33KB);

>> Broszura informacyjna dotycząca naboru do pracy w instytucjach polonijnych (pdf, 129KB).

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wraz z podległymi archiwami państwowymi, działając przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od blisko 20 lat otacza opieką polskie instytucje polonijne przechowujące materiały archiwalne stanowiące narodowy zasób archiwalny. Działaniami objętych jest ponad 20 najważniejszych instytucji polonijnych rozsianych po całym świecie.

Główne formy pomocy to ewidencjonowanie, opracowanie i digitalizacja przechowywanych tam zbiorów archiwalnych, doradztwo fachowe, organizacja staży w archiwach państwowych w Polsce dla pracowników instytucji polonijnych, zakup opakowań archiwalnych i konserwacja zasobu oraz upowszechnianie informacji na temat zbiorów archiwalnych instytucji polonijnych.