Aktualności

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych z wizytą w instytucjach polonijnych w USA

14 Października 2019


Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk przebywał w ubiegłym tygodniu w USA, gdzie odwiedził współpracujące z NDAP instytucje polonijne oraz uczestniczył w wernisażu wystawy „Wyobraźnia polska: Świat Jutra…”

W dniu 11 października 2019 r. dr Paweł Pietrzyk oraz Katarzyna Kiliszek z Departamentu Archiwistyki NDAP wzięli udział w wernisażu wystawy Wyobraźnia polska: Świat Jutra. Pawilon polski na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939 roku, zorganizowanym przez Muzeum Polskie w Ameryce. Otwarcie ekspozycji związane było z 80. rocznicą zaprezentowania Pawilonu Polskiego na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939 r. Wystawa prezentuje obiekty, które w 1940 r., nie mogąc powrócić do kraju trawionego przez wojnę, trafiły do Muzeum Polskiego w Chicago.

Małgorzata Kot (Dyrektor Wykonawczy Muzeum Polskiego w Ameryce), Katarzyna Kiliszek (st. specjalista, NDAP), dr Paweł Pietrzyk (Naczelny Dyrektor AP) przy okazji wręczenia pamiątkowego znaczka z Pawilonem Polskim z 1939 r.
Małgorzata Kot (Dyrektor Wykonawczy Muzeum Polskiego w Ameryce), Katarzyna Kiliszek (st. specjalista, NDAP), dr Paweł Pietrzyk (Naczelny Dyrektor AP) przy okazji wręczenia pamiątkowego znaczka z Pawilonem Polskim z 1939 r., fot. Dariusz Lachowski.

Podczas swojego wystąpienia na wernisażu wystawy Naczelny Dyrektor AP pogratulował organizatorom idei wydarzenia i podkreślił ogromne zasługi Muzeum dla zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego w Ameryce. Zachęcał też do odwiedzania portalu Szukaj w archiwach, na którym archiwa państwowe specjalnie na tę okazję przygotowały galerię poświęconą wystawie. Jest ona dostępna pod adresem: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/kolekcje/-/kolekcje/12930948

Wystąpienie Nacelnego Dyrektora AP
Dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych podczas otwarcia wernisażu wystawy, fot. Dariusz Lachowski.

Naczelny Dyrektor AP rozmawiał również z kierownictwem Muzeum na temat dalszej współpracy, która dotychczas zaowocowała m.in. wydaniem przez NDAP informatora po zasobie archiwalnym Muzeum – w wersji polskiej i angielskiej (wkrótce dostępna w sprzedaży).

Wizyta w magazynie archiwalnym i przegląd materiałów
Dr Paweł Pietrzyk (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych) i Halina Misterka (archiwistka Muzeum Polskiego w Ameryce) w magazynie archiwalnym, fot. Katarzyna Kiliszek.

Wizyta w Muzeum Polskim w Ameryce stanowiła część podróży Naczelnego Dyrektora AP po USA, gdzie odbył on szereg wizyt w instytucjach polonijnych. W Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce zapoznał się z aktualną działalnością oraz warunkami przechowywania zasobu archiwalnego. W wyniku wieloletnich prac polskich archiwistów zasób tej instytucji należy do najlepiej opracowanych wśród archiwów polonijnych.

Podczas spotkania w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce rozmawiano o potrzebach Instytutu w odniesieniu do zgromadzonych tam archiwaliów. Spotkanie to było też okazją do konwersacji z p. Renatą Vickrey, archiwistką na Centralnym Uniwersytecie Stanowym Connecticut, gdzie zachowało się wiele materiałów dotyczących polskiej diaspory w USA.

Z uwagi na trwający remont generalny siedziby Naczelny Dyrektor złożył jedynie krótką wizytę w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, gdzie zapewnił o chęci współpracy ze strony polskich archiwów państwowych.

Kolejną odwiedzaną instytucją była Misja Polska w Orchard Lake. Naczelny Dyrektor AP zapoznał się ze stanem uporządkowania zasobu Archiwum Polonii. Odbył również rozmowy z Dyrektorem Misji, dr. Arkadiuszem Góreckim oraz kanclerzem Zakładów Naukowych w Orchard Lake, ks. Mirosławem Królem. Misja zwróciła się z prośbą o koordynację przez Archiwa Państwowe całej działalności związanej z zachowaniem zbiorów archiwalnych. Szczegóły tej współpracy zostaną ustalone w porozumieniu między obiema instytucjami. Pobyt w Orchard Lake stanowił okazję do odwiedzenia cmentarza katolickiego w Southfield koło Detroit, na którym znajdują się groby żołnierzy Błękitnej Armii.

Fotografia zbiorowa
Dr Arkadiusz Górecki (Dyrektor Misji Polskiej w Ameryce), Katarzyna Kiliszek (st. specjalista, NDAP), siostra Genowefa Potaczała (archiwistka w Misji Polskiej w Ameryce), dr Paweł Pietrzyk (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych), fot. Misja Polska w Ameryce.

Delegacja NDAP spotkała się również z przedstawicielkami Archiwum Kobiet i Przywództwa na Uniwersytecie Loyola w Chicago.

___

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wraz z podległymi archiwami państwowymi, działając przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od blisko 20 lat otacza opieką polskie instytucje polonijne przechowujące materiały archiwalne stanowiące narodowy zasób archiwalny. Działaniami objętych jest ponad 20 najważniejszych instytucji polonijnych rozsianych po całym świecie. Główne formy pomocy to ewidencjonowanie, opracowanie i digitalizacja przechowywanych tam zbiorów archiwalnych, doradztwo fachowe, organizacja staży w archiwach państwowych w Polsce dla pracowników instytucji polonijnych, zakup opakowań archiwalnych i konserwacja zasobu oraz upowszechnianie informacji na temat zbiorów archiwalnych instytucji polonijnych.