Aktualności

Nagrody dla wielkopolskich archiwistów

13 czerwca w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się gala wręczenia nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego. Wyróżnienia wręczono już po raz szósty

Nagrodę główną otrzymała Grażyna Zaliwska z Archiwum Państwowego w Poznaniu, a nagrodę dla młodego archiwisty dr Tomasz Kościański z Archiwum Państwowego w Lesznie.  Nagroda za całokształt dorobku archiwalnego została wręczona Grzegorzowi Walisiowi z Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego są wręczane od 2017 roku. Konkurs organizowany jest przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

15 Czerwca 2023
3 osoby pozują z dyplomami. Dyplomy są w ramkach i w eleganckich pudłach.

13 czerwca w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się gala wręczenia nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego. Wyróżnienia wręczono już po raz szósty

Nagrodę główną otrzymała Grażyna Zaliwska z Archiwum Państwowego w Poznaniu, a nagrodę dla młodego archiwisty dr Tomasz Kościański z Archiwum Państwowego w Lesznie.  Nagroda za całokształt dorobku archiwalnego została wręczona Grzegorzowi Walisiowi z Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego są wręczane od 2017 roku. Konkurs organizowany jest przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.