Aktualności

Nagrody w konkursie „Nikt nie ma większej miłości…” rozdane!

Uroczysta gala finałowa konkursu „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…” za nami! 19 marca 2024 r. w Archiwum Akt Nowych laureaci odebrali nagrody z rąk Sekretarz Stanu, Wiceminister Edukacji Narodowej dr Katarzyny Lubnauer oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka

19 Marca 2024
Zdjęcie grupowe laureatów, 16 osób na zdjęciu.

Uroczysta gala finałowa konkursu „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje…” za nami! 19 marca 2024 r. w Archiwum Akt Nowych laureaci odebrali nagrody z rąk Sekretarz Stanu, Wiceminister Edukacji Narodowej dr Katarzyny Lubnauer oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka

Konkurs był skierowany do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy konkursu przygotowywali projekty na temat historii rodziny Ulmów lub własnej rodziny pomagającej Żydom w czasie II wojny światowej m.in. na podstawie rozmów z rodziną, literatury historycznej i kwerend w archiwum rodzinnym oraz w Archiwach Państwowych.

Kapituła konkursu nagrodziła 13 najlepszych prac.Zobacz wyniki.

– Historia rodziny Ulmów to jedna z wielu historii Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, ludzi którzy ratując jedno życie, ratowali cały świat . Mija 80 lat od tej tragedii, mijają lata od czasów II wojny światowej, a ta pamięć cały czas jest w polskim narodzie. Jest wśród Państwa również ta pamięć, którą odtwarzacie o historiach swoich rodzin – mówiła podczas gali rozdania nagród Sekretarz Stanu, Wiceminister Edukacji Narodowej dr Katarzyna Lubnauer.

– Nasi pradziadkowie przeżywali w czasie wojny różne okoliczności, związane z okupacją niemiecką, z okupacją sowiecką, z tym wszystkim co działo się w tych okrutnych czasach. Ale te okrutne czasy bardzo często rodzą też wspaniałe historie poświęcenia – wskazał Sławomir Mazurek, reprezentujący Prezydenta RP Andrzeja Dudę. –  Bardzo serdecznie dziękuję, szczególnie młodym ludziom, którzy podjęli to bardzo trudne wyzwanie. Podjęliście ten trud ze starannością, metodologicznie. Podjęliście kwerendę w Archiwach Państwowych, ale także pojedliście to wyzwanie, by zdążyć z czasem. Zdążyć porozmawiać ze świadkami historii.

– Zdecydowana większość prac, która wpłynęła na ten konkurs, była związana z opisaniem historii własnej rodziny – zdradził Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. – Ci świadkowie wydarzeń, świadkowie historii związanych z II wojną światową, tak naprawdę na naszych oczach odchodzą, więc jest to ostatni moment na to, by z nimi porozmawiać i spróbować te historie opisywać. Pokazuje to również jak bardzo ten temat jest ciągle żywy, również wśród społeczeństwa. Cieszę się, że zdecydowaliście się wybrać właśnie ten konkurs i opisać historię swojej rodziny w kontekście tematu, który nie był łatwy. To naprawdę pokazuje dużą siłę woli.

Przed galą laureaci mieli także okazję zwiedzić Archiwum. Odwiedzili archiwalne magazyny i podejrzeli konserwatorów przy pracy.

Konkurs był realizowany przez Archiwa Państwowe i Ministerstwo Edukacji Narodowej.