Aktualności

Narada Dyrektorów Archiwów Państwowych

Dzisiaj rozpoczyna się dwudniowa narada Dyrektorów Archiwów Państwowych. Podczas spotkania przedstawiona zostanie „Koncepcja działania na stanowisku Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz metody jej realizacji.”

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk wskaże główne założenia i kierunki działań państwowej sieci archiwalnej na najbliższe lata. Na spotkaniu omówione zostaną również kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem archiwów państwowych.

27 Marca 2019
Dwie osoby pochylają się nad laptopem.

Dzisiaj rozpoczyna się dwudniowa narada Dyrektorów Archiwów Państwowych. Podczas spotkania przedstawiona zostanie „Koncepcja działania na stanowisku Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz metody jej realizacji.”

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk wskaże główne założenia i kierunki działań państwowej sieci archiwalnej na najbliższe lata. Na spotkaniu omówione zostaną również kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem archiwów państwowych.