Aktualności

Narada dyrektorów Archiwów Państwowych

W dniach 23-24 kwietnia w Warszawie odbywa się narada dyrektorów Archiwów Państwowych. Wydarzenie otworzyli dziś Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Joanna Scheuring-Wielgus i Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk

23 Kwietnia 2024
Zdjęcie grupowe dyrektorów.

W dniach 23-24 kwietnia w Warszawie odbywa się narada dyrektorów Archiwów Państwowych. Wydarzenie otworzyli dziś Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Joanna Scheuring-Wielgus i Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk

Ministra Scheuring-Wielgus podkreśliła rolę zawodu archiwisty i Archiwów Państwowych. Zwróciła uwagę na bardzo odpowiedzialną i nie zawsze docenianą pracę archiwistów oraz ogrom zadań, które realizuje sieć Archiwów Państwowych m.in. cyfryzację zasobów archiwalnych, w tym zasobów administracji publicznej, budownictwo archiwalne oraz współpracę międzynarodową w ramach ochrony bezcennych zasobów źródłowych.  

Podczas debaty ministra Scheuring-Wielgus, dyrektor Pietrzyk i dyrektorzy Archiwów Państwowych rozmawiali również na temat realizacji zadań, które przed archiwami stawiają  czasy współczesne m.in. wprowadzanie w administracji publicznej systemów EZD, problemy zabezpieczania tworzonej masowo dokumentacji elektronicznej oraz kwestię archiwizacji Internetu.

W dalszej części narady poruszone zostaną tematy związane m.in. z postępami prac przy projektach strategicznych oraz realizacji „Strategii rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021-2030”. Omówione zostaną również zagadnienia dotyczące planowania i sprawozdawczości, przebiegu prac nad ewidencją zasobu archiwalnego w 2023 r. oraz planów Archiwów Państwowych na rok 2025.