Aktualności

„Nie może zabraknąć nikogo!” Wystawy Archiwum Państwowego w Płocku na 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej

14 Sierpnia 2020


Na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Płocku od dziś można oglądać wystawę internetową „Nie może zabraknąć nikogo!” złożoną z plakatów z zasobu Oddziału w Kutnie. A już we wtorek 18 sierpnia udostępniona internautom zostanie ekspozycja „Obrona Płocka 1920 w świetle dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku”


Plakat – Pożyczka Odrodzenia Polski aut. Siestrzencewicza, Wilno. Art. Graf. „Sztuka” Toruń. APK. AMK, sygn. 161, k. 325

Na wystawie „Nie może zabraknąć nikogo!” zaprezentowane zostały obwieszczenia i plakaty, za pomocą których w latach 1919-1920 przekazywane były bieżące informacje ogółowi społeczności kutnowskiej. Poza rolą informacyjną, plakaty miały podnosić ducha narodu w krytycznym momencie dziejowym oraz mobilizować społeczeństwo do walki z Rosją sowiecką w obliczu zagrożonej, dopiero co odzyskanej niepodległości.


Odezwa Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego  z 3.07.1920 wzywająca do obrony Ojczyzny przed śmiertelnym wrogiem. APK. AMK, sygn. 161, k. 314.

W odezwach ukazujących się w okresie wojny polsko-bolszewickiej zwracano się do mieszkańców, odwołując się do uczuć patriotycznych i religijnych. Poza plakatami i obwieszczeniami, które miły charakter ogólnopolski, na uwagę zasługują materiały ściśle dotyczące regionu kutnowskiego, w tym wieców, spotkań, egzekucji za dezercję i apeli do mieszkańców Kutna. Materiały te obejmują również okres odbudowy państwa polskiego oraz plebiscytów na Śląsku oraz Warmii i Mazurach.


Rozkaz do wszystkich harcerzy i harcerek powiatu kutnowskiego. Sierpień 1920. APK. AMK, sygn. 161, k. 270.

Te, tzw. materiały ulotne, rozwieszane były na słupach ogłoszeniowych i w miejscach publicznych. Wszystkie zaprezentowane materiały pochodzą z zespołu Akta miasta Kutna. Tytuł wystawy zaczerpnięto z odezwy do pracowników państwowych i komunalnych miasta Kutna: „Ojczyzna nasza zagrożona! (…) nie może zabraknąć nikogo, wszyscy winniśmy stanąć w szeregach  jak jeden mąż na rozprawę z wrogiem”.


Wezwanie skierowane do pracowników państwowych i komunalnych do zgłaszania się w szeregi obrońców Ojczyzny. Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Kutnie (APK), Akta miasta Kutna (AMK), sygn. 161, k. 282.

Wystawa „Obrona Płocka 1920…” zaprezentuje materiały archiwalne odnoszące się do walk o Płock w roku 1920. Eksponowane archiwalia dotyczyć będą stanu przed i po obronie Płocka tj. poboru do wojska, wyasygnowania z funduszów miejskich środków finansowych na cele obrony państwa, działań podejmowanych przez Radę Miejską i Magistrat w związku z wprowadzeniem i odwołaniem stanu oblężenia i stanu wyjątkowego.


Odezwa Rady i Magistratu m. Płocka wzywająca mieszkańców zdolnych do noszenia broni do natychmiastowego wstępowania w szeregi armii ochotniczej, 12 lipca 1920 r. /zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 22086/

Zaprezentowane zostaną również relacje z panującej w mieście atmosfery podczas walk, opisy strat moralnych, protokoły z szacowania szkód materialnych poniesionych przez mieszkańców oraz wykazy i ekspertyzy zniszczeń wojennych w budowlach i nieruchomościach miejskich, a także protokoły obrad Rady Miejskiej, podczas których upamiętniono bohaterstwo płocczan w czasie walk ulicznych z bolszewikami i udekorowano miasto Krzyżem Walecznych.


Relacja ks. prałata Filipa Feldmana z napadu kozaków na Klasztor Sióstr Mariawitek podczas wkroczenia wojsk bolszewickich do Płocka w dniach 18-19 sierpnia 1920 r./zespół 50/1/0 – Akta miasta Płocka, sygn. 25173/

Zapraszamy na stronę internetową Archiwum Państwowego w Płocku.

WYSTAWA „NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ NIKOGO”

WYSTAWA “OBRONA PŁOCKA 1920 W ŚWIETLE DOKUMENTÓW Z ZASOBU ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W PŁOCKU”

Wystawy są jedną z kilkudziesięciu inicjatyw przygotowanych przez Archiwa Państwowe w ramach obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Pełny wykaz dostępny w zakładce „Rok 1920 w Archiwach“.