Aktualności

„Nie zapomnijcie tamtych dni” – konferencja w 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”

18 Września 2020


Konferencja była częścią projektu przygotowanego przez Archiwa Państwowe z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” – pierwszej w krajach komunistycznych legalnej i niezależnej od władz organizacji związkowej. Wydarzeniu towarzyszyła również wystawa i publikacja prezentujące źródła do dziejów NSZZ „Solidarność” przechowywane w zasobie Archiwów Państwowych.

Celem konferencji było uczczenie 40. rocznicy Porozumień Sierpniowych i utworzenia NSZZ „Solidarność” oraz podjęcie refleksji nad dziedzictwem Sierpnia’80 z udziałem naukowców i świadków historii.


Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. fot. Łukasz Szełemiej 

Zgromadzonych gości powitał dr hab. Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie. Marcin Drewa, doradca społeczny Prezydenta RP, odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Konferencję otworzył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk wskazując na bogactwo źródeł do dziejów „Solidarności” przechowywanych w Archiwach Państwowych. Ten ogromny zasób źródeł historycznych został zaprezentowany zarówno podczas konferencji zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Szczecinie, jak też w publikacji przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim oraz wystawie przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Białymstoku.

W pierwszym panelu prowadzonym przez dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka poświęconym genezie, idei i dziedzictwie „Solidarności” dyskutowali prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (UAM, IPN O. Poznań), dr Łukasz Kamiński (UWr), dr Tomasz Kozłowski (IPN Centrala) i Henryk Krystek (AP Poznań). Dr Marek Kietliński, dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku scharakteryzował również zawartość wystawy przygotowanej w oparciu o zasób archiwów państwowych, zatytułowanej „Nie zapomnijcie tamtych dni”.

TRANSMISJA Z I PANELU


Ogólnopolska konferencja naukowa „Nie zapomnijcie tamtych dni” w 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie dr hab. Krzysztof Kowalczyk. fot. Łukasz Szełemiej

Wystawa „Nie zapomnijcie tamtych dni” do pobrania.

Drugi panel został poświęcony wydarzeniom Sierpnia ’80 w różnych częściach kraju. W prowadzonej przez dr. Artura Kubaja (Polskie Radio Szczecin) dyskusji udział wzięli dr Jakub Kufel (ECS), dr Michał Siedziako (IPN O. Szczecin, WSIE), dr Jarosław Neja (IPN O. Katowice), dr hab. Sebastian Ligarski (IPN O. Szczecin), dr Grażyna Schlender (AP Kalisz), dr Marek Kietliński (AP Białystok)

TRANSMISJA Z II PANELU


Wystawa “Nie zapomnijcie tamtych dni” na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie Katarzyna Królczyk i Dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu dr Grażyna Schlender. fot. Łukasz Szełemiej

Kolejną część wydarzenia otworzył dr hab. Dariusz Rymar z Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim prezentacją publikacji „Źródła do dziejów NSZZ „Solidarność” w archiwach państwowych”.

Następnie w prowadzonym przez dr. Marka Kietlińskiego trzecim panelu źródła do badań nad dziejami „Solidarności” przedstawili Mariusz Olczak (AAN), dr hab. Dariusz Rymar (AP Gorzów Wlkp., AJP), Grzegorz Wołk (IPN Centrala), Łukasz Grochowski (Archiwum KK „Solidarności”), dr Mateusz Ihnatowicz (IDS), dr Andrzej Jerie (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”), dr Michał Sempołowicz.

Konferencję zakończyło spotkanie ze świadkami historii pod hasłem: „Szczeciński Sierpień ’80 po 40. latach”. Wydarzenia tamtych dni wspominali Grzegorz Durski, Tomasz Zieliński , Stanisław Wądołowski i Łucja Plaugo w rozmowie z red. Agatą Rokicką (Polskie Radio Szczecin).

TRANSMISJA Z III PANELU i rozmowy ze świadkami historii