Aktualności

Nowa publikacja „Rzecz o konserwacji archiwaliów w Polsce w XX i XXI wieku”

Zachęcamy do zapoznania się z naszą nową publikacją „Rzecz o konserwacji archiwaliów w Polsce w XX i XXI wieku” autorstwa Katarzyny Kwaśniewicz. Książka ukazuje współczesne kierunki rozwoju i przeobrażeń, jakie zachodziły w konserwacji materiałów archiwalnych gromadzonych w archiwach w Polsce

24 Października 2022

Zachęcamy do zapoznania się z naszą nową publikacją „Rzecz o konserwacji archiwaliów w Polsce w XX i XXI wieku” autorstwa Katarzyny Kwaśniewicz. Książka ukazuje współczesne kierunki rozwoju i przeobrażeń, jakie zachodziły w konserwacji materiałów archiwalnych gromadzonych w archiwach w Polsce

Historia konserwacji materiałów archiwalnych to nie tylko historia rozwijania praktycznych umiejętności czy testowania nowych preparatów – to rozważania o zmianach w sposobie myślenia o archiwaliach i ich potrzebach, o ewolucji świadomego opiekowania się nimi.

Praca omawia szczegółowo politykę ochrony zbiorów, przywołuje sylwetki mistrzów-konserwatorów archiwaliów, omawia zasady etyki w konserwacji, opisuje współczesne metody ochrony zbiorów oraz dzisiejsze problemy i wyzwania, jakie towarzyszą pracy konserwatorskiej.                

Kup książkę, lub pobierz jej wersję elektroniczną w naszym Katalogu.