Aktualności

Nowa Rada Archiwalna

07 Grudnia 2020


Na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Archiwalnej – organu doradczego i opiniodawczego przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych – powołani zostali jej nowi członkowie. Wybrano również przewodniczącego Rady i jego zastępcę

W posiedzeniu udział wziął Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr hab. Piotr Gliński, który oficjalnie powołał nowych członków Rady. Spotkanie odbywało się po raz pierwszy całkowicie w trybie zdalnym.  W spotkaniu uczestniczyli również Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, a także Dyrektor Generalny MKiDN Jarosław Czuba oraz Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN Mateusz Adamkowski.

Do grona członków Rady zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk związanych z zachowaniem dziedzictwa dokumentacyjnego – administracji państwowej, Archiwów Państwowych, archiwów wyodrębnionych i społecznych, uczelni wyższych oraz stowarzyszeń zawodowych: dr hab. Sławomir Cenckiewicz – Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, dr Adam Eberhardt – Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, dr hab. Marlena Jabłońska, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Mirosław Kłusek – Uniwersytet Łódzki, Marlena Koter – Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, dr Janusz Kuligowski – Kancelaria Prezydenta RP, Archiwum Prezydenta, prof. dr hab. Mirosław Lenart – Archiwum Państwowe w Opolu, prof. dr hab. Krzysztof Mikulski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskie Towarzystwo Historyczne, prof. dr hab. Jan Pomorski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wiesława Rutkowska – Archiwum Państwowe w Kielcach, ks. dr hab. Grzegorz Ryś – Arcybiskup Metropolita Łódzki, dr Jarosław Szarek – Instytut Pamięci Narodowej, dr Jan Tarczyński – Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, dr hab. Katarzyna Zalasińska – Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Katarzyna Ziętal – Centrum Archiwistyki Społecznej.

Ze swego grona członkowie Rady Archiwalnej wybrali przewodniczącego i jego zastępcę. Przewodniczącym został prof. dr hab. Krzysztof Mikulski. Funkcję zastępcy objął dr hab. Sławomir Cenckiewicz.

Pierwsze posiedzenie poświęcone zostało wstępnemu ustaleniu zakresu prac Rady. Do priorytetowych zadań zaliczone zostały prace nad nowym prawem archiwalnym jako podstawą właściwej polityki archiwalnej w Polsce, Strategią działalności Archiwów Państwowych na lata 2021-2030, jako narzędziem sprawnego zarządzania państwową siecią archiwalną oraz poprawą infrastruktury i działalności naukowej w Archiwach Państwowych, a także realizacja współpracy z polskimi instytucjami za granicami Polski oraz współdziałanie szerokiego grona środowisk twórców narodowego zasobu archiwalnego.

Pełen skład Rady w kadencji 2020-2023 w zakładce poświęconej Radzie Archiwalnej.