Aktualności

Nowa seria wydawnicza „Polska Służba Zagraniczna 1918-1945 – materiały źródłowe”

08 Lipca 2021


We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych rozpoczynamy wydawanie nowej serii „Polska służba zagraniczna 1918-1945. Materiały źródłowe”. Seria dostarczy obszernej wiedzy na temat archiwalnych źródeł, związanych z polską służbą zagraniczną w czasie wojen światowych i w okresie międzywojennym

Wydawnictwa zapewnią naukowcom materiał pomocniczy do badań, a praktykom pozwolą na potwierdzenie i konfrontowanie trudno dostępnych ustaleń faktograficznych na podstawie różnych źródeł. Pierwsze tomy nowej serii zawierają trzy kierunki analizy i gromadzenia danych archiwalnych:

  • struktury organizacyjne polskich placówek,
  • biogramy pracowników polskiej służby zagranicznej,
  • kadrę kierowniczą MSZ okresu II Rzeczypospolitej.

Wszystkie publikacje z serii są dostępne w formie papierowej i elektronicznej.

Książki z serii ustawione obok siebie
fot. Dominika Pruszczyńska

Tom poświęcony urzędom konsularnym

„Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945. Informator archiwalny”, oprac. Paweł Ceranka, Krzysztof Szczepanik, Warszawa 2020, [druk 2021], ss. 458.

ISBN (PAPIER):  978-83-65681-93-5, ISBN (EPUB): 978-83-66739-03-1, ISBN (PDF): 978-83-66739-04-8, ISBN (MOBI): 978-83-66739-05-5

Publikacja przedstawia informacje dotyczące 337 polskich placówek konsularnych z okresu 1918-1945. Dla każdej z nich podano rangę, kompetencję terytorialną, nazwisko kierownika placówki, zachowany zasób dokumentowy oraz materiały archiwalne, w tym także te dostępne on-line. Informator został opracowany przez wieloletnich i aktualnych pracowników pionu historyczno-badawczego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Cena wersji papierowej: 78,00 zł

Książka jest dostępna także do pobrania w wersjach:

Tom z biogramami pracowników służby zagranicznej

„Urzędnicy Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945. Przewodnik biograficzny”, tom 1, oprac. Krzysztof Smolana, Warszawa 2020, ss. 412 [druk maj 2021].

ISBN (PAPIER): 978-83-65681-96-6, ISBN (EPUB): 978-83-66739-23-9, ISBN (PDF): 978-83-66739-24-6, ISBN (MOBI): 978-83-66739-25-3

Jest to premiera i zapowiedz wielu tomów, które zawierać będą biogramy pracowników centrali i placówek MSZ. Na tom pierwszy składa się 236 biogramów polskich dyplomatów i konsulów, które zostały uzupełnione i poprawione, a które ukazały się swego czasu w postaci 5 odrębnych tomów wydanych przez MSZ w j. polskim i angielskim. Wcześniej nie były one powszechnie dostępne, ponieważ nie zostały przeznaczone do obrotu komercyjnego.

Na biogram składają się informacje dotyczące pochodzenia, wykształcenia, posiadanych odznaczeń, publikacji i przede wszystkim etapy kariery zawodowej z podkreśleniem funkcji pełnionych w służbie zagranicznej. Autorem przygotowanych biogramów jest emerytowany, wieloletni ceniony pracownik Archiwum Akt Nowych. Kolejne tomy ukazywać się będą w systemie „holenderskim” tzn. będą zawierać opracowane w danym czasie biogramy od litery A do Z.

Cena wersji papierowej: 70,00 zł

Książka jest dostępna także do pobrania w wersjach:

Sprzedaż publikacji prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Sprawdź, jak kupić.