Aktualności

Nowa wersja systemu NIKA

20 Stycznia 2021


Powstała nowa wersja systemu NiKA – Nadzór i Kontrola Archiwalna. System wspomaga pracę pracowników nadzoru archiwalnego w Archiwach Państwowych. Nowa wersja systemu została już zainstalowana na środowisku produkcyjnym i wszyscy użytkownicy mogą korzystać z udostępnionych w jej ramach funkcjonalności

System NIKA przechowuje informacje dotyczące jednostek organizacyjnych tworzących narodowy zasób archiwalny. Umożliwia także wprowadzanie, przechowywanie, edytowanie oraz analizę danych dotyczących m.in. czynności kontrolnych i nadzorczych. Funkcjonalności systemu pozwalają wykorzystać przechowywane w nim dane również do sporządzania sprawozdań z działalności Archiwów Państwowych lub opracowania danych statystycznych.

Nowa wersja systemu uwzględnia funkcjonalności wspierające Archiwa Państwowe podczas wykonywania zadań związanych z kształtowaniem narodowego zasobu archiwalnego. W tym zakresie przebudowane zostało również menu systemu. Udostępniane funkcjonalności podzielono na dwie sekcje:

  1. “Państwowy Zasób Archiwalny” – sekcja zawierająca funkcjonalności wspierające czynności nadzorcze i kontrolne wykonywane w jednostkach organizacyjnych wytwarzających materiały archiwalne wchodzące w skład Państwowego Zasobu Archiwalnego oraz w innych jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład administracji publicznej nie objętych nadzorem archiwalnym;
  2. “Niepaństwowy Zasób Archiwalny” – sekcja zawierająca funkcjonalności wspierające czynności wykonywane przez Archiwa Państwowe w stosunku do jednostek organizacyjnych wytwarzających materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.