Aktualności

Nowe archiwalia w zasobie kaliskiego Archiwum

03 Września 2021


Archiwum Państwowe w Kaliszu wzbogaciło się w sierpniu o nowe materiały źródłowe – spuścizny kaliskiego przedsiębiorcy, rzemieślnika, lekarza i artystki

Wśród archiwaliów znajdują się m.in. dokumenty sprzedawcy „manufaktury” Mojsze Królla. Dzięki ocalałym z pożogi II wojny światowej wekslom, pokwitowaniom rachunkowym i wykazowi dłużników możemy zorientować się tak w skali działalności jednego z wielu żydowskich handlowców w Kaliszu, jaki i siatce jego odbiorców, która rozciągała się od Łodzi po poznańskie Wronki.

Dokumenty rozłożone na stoliku.
Spuścizna Mojsze Królla, fot. T. Dalinkiewicz.

Natomiast na podstawie przekazanych do Archiwum dokumentów po Zenonie Rogackim, można prześledzić losy rzemieślnika i jego zakładu krawieckiego na tle zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej – od XIX w. przez lata okupacji, po czasy stalinowskie. W tej samej paczce znajdowały się również materiały obrazujące zawodową drogę syna Zenona – Kazimierza (1929-2018), znanego kaliskiego lekarza i samorządowca.

Dokumenty rozłożone na stoliku.
Spuścizna Zenona i Kazimierza Rogackich, fot. T. Dalinkiewicz.

Najbardziej osobisty charakter ma kolekcja po Kazimierze Starzyckiej-Kubalskiej (1919-2005), artystce przez długie lata związanej z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. W skład spuścizny wchodzi album ze zdjęciami, korespondencja prywatna (kartki pocztowe i listy), rejestry wydatków, odcinki emerytury oraz potwierdzenia regularnych wpłat na Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, a także list zatytułowany „Moja ostatnia prośba…”, będący nieformalnym testamentem.

Wśród przekazanych archiwaliów znajduje się również teczka, zawierająca koncepcje rozbudowy sieci kolejowej w węźle kaliskim z lat 1948-1956 z niemieckimi planami kaliskiej sieci kolejowej z 1941 r.

Dokumenty rozłożone na stoliku.
Spuścizna Kazimiery Starzyckiej-Kubalskiej, fot. T. Dalinkiewicz.

Wszystkie przekazane dokumenty są w dobrym stanie fizycznym i nie wymagają konserwacji. Część z nich (materiały M. Królla, dokumenty dotyczące sieci transportowej) została od razu uporządkowana, zabezpieczona w opakowaniach bezkwasowych, zewidencjonowana i jest już gotowa do udostępnienia w pracowni naukowej Archiwum. Inne (spuścizna Rogackich i Kazimierzy Starzyckiej-Kubalskiej) wymagają dłuższych prac archiwizacyjnych, które archiwiści przeprowadzą jeszcze w tym roku. Materiały pozyskano dzięki Muzeum Okręgowemu Ziemi Kaliskiej.