Aktualności

Nowe publikacje Archiwum Państwowego w Lublinie

28 Maja 2021


Zachęcamy do zapoznania się z nowymi publikacjami przygotowanymi przez Archiwum Państwowe w Lublinie. Sięgając po wydawnictwa, można zapoznać się z wyjątkowymi świadectwami historii, takimi jak karty zaopatrzeniowe z okresu I wojny światowej, metryki ślubów sprzed blisko 400 lat i niezwykłe pamiątki z archiwów lubelskich rodzin

„Kartki na życie – Życie na kartki. Karty zaopatrzeniowe dla mieszkańców Lublina z lat 1915-1921. Katalog”, Józef Kus

Album jest VI tomem serii wydawniczej „Ikonoteka Lubelska” i prezentuje 150 kart zaopatrzeniowych, którymi posługiwano się w okresie I wojny światowej i kilka lat po odzyskaniu niepodległości.

Kartki na żywność kojarzą się głównie z okresem PRL, kiedy to ze względu na niedobory różnych towarów, władza zmuszona była je reglamentować. W tym procederze niezbędne było korzystanie z tzw. „kartek”, które pozwalały nabyć określoną ilość danego produktu. Z „kartek” korzystano również znacznie wcześniej. W okresie I wojny i w ciągu kilku pierwszych lat II RP, państwo polskie zmagało się z problemami niedoboru różnych dóbr, w szczególności produktów żywnościowych, przez co niezbędne było ich reglamentowanie.

W bogato ilustrowanym albumie zaprezentowano karty zaopatrzeniowe wraz z opisami. Dzięki nim można było uzyskać żywność, węgiel, naftę czy świece. Większość z nich pochodzi ze zbioru kart, który został utworzonego przez Wydział Aprowizacyjny Magistratu m. Lublina i znajduje się obecnie w zespole Akta miasta Lublina.

Sprzedaż prowadzi Archiwum Państwowe w Lublinie.

Cena: 69,00 PLN

Kartki na życie – Życie na kartki. Karty zaopatrzeniowe dla mieszkańców Lublina z lat 1915-1921. Katalog. Dwie książki, jedna z widoczną okładką, druga otworzona prezentuje przykładową zawartość.
J. Kus, Kartki na życie – Życie na karki. Karty zaopatrzeniowe dla mieszkańców Lublina z lat 1915-1921. Katalog, Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2020, ss. 182 (Ikonoteka Lubelska t. VI), ISBN 978-83-956289-5-5.

Metryki ślubów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej 1622-1768, oprac. Robert Jop

Edycja metryk ślubów, zawartych w latach 1622-1768 w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej składa się na jubileuszowy X tom serii wydawniczej „Fontes Lublinenses”. Obecnie stanowią one treść jedynej takiej zachowanej księgi, złożonej w XIX w. z co najmniej trzech innych woluminów, powstałych w XVII i XVIII w. W księdze znajduje się 1809 metryk (w tym kilka metryk chrztów), zapisy dotyczące wizytacji parafii, zalecenia powizytacyjne oraz inwentarze majątku kościoła. Cały ten materiał źródłowy trafił do publikacji. Uzupełnia ją wstęp wydawcy, indeksy: nazwisk, geograficzny i rzeczowy oraz ilustracje przedstawiające wygląd księgi lub pojedynczych zapisów.

Sprzedaż prowadzi Archiwum Państwowe w Lublinie.

Cena 43,00 PLN

Metryki ślubów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej 1622-1768. Dwie książki, jedna z widoczną okładką, druga otworzona prezentuje przykładową zawartość.
Metryki ślubów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej 1622-1768, oprac. Robert Jop, Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2020, ss. 316 + 9 il., (Fontes Lublinenses, t. X), ISBN 978-83-956289-4-8.

„Lubelskie Archiwa Rodzinne Niepodległej”, oprac. Agnieszka Konstankiewicz z udziałem Anety Kowalczyk i Joanny Kowalik-Bylickiej

Publikacja „Lubelskie Archiwa Rodzinne Niepodległej” stanowi katalog wystawy przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Lublinie w 2020 r. w ramach projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej”. Wystawa jest dostępna na platformie internetowej Lubelskie Archiwum Cyfrowe.

W katalogu zaprezentowano materiały z archiwów związanych z Lublinem i Lubelszczyzną: Stanisława Augustowskiego, Wacława Bajkowskiego i jego synów, Jana Dobrowolskiego, Arseniusza Flaka, Aleksandra Gantnera, braci Kazimierza i Stanisława Kalinowskich, Mariana Kołodyńskiego, Jerzego Kulpy, Marii Machoń z d. Tuora, Tadeusza Mycka, Henryka i Wacława Policzkiewiczów oraz rodzin: Maksoń, Sekutowiczów, Basiewiczów, Noskiewiczów, Rudnickich i Armatysów, de Sas Stupnickich, Kleniewskich, Wolaninów i Zamoyskich. Przechowywane są one w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie i jego oddziałów w Kraśniku i Radzyniu Podlaskim lub stanowią własność prywatną.

Spuścizny osobiste i archiwa rodzinne zawierają bogaty materiał źródłowy do badań nad historią gospodarczą, polityczną, społeczną czy wojskową. Doskonale ilustrują, jak długie, trudne i różne były drogi do odzyskania przez Polskę niepodległości w XX w. To także doskonałe źródło do poznania obyczajowości i życia codziennego w minionych latach.

Sprzedaż prowadzi Archiwum Państwowe w Lublinie.

Cena 120,00 PLN

Lubelskie Archiwa Rodzinne Niepodległej. Dwie książki, jedna z widoczną okładką, druga otworzona prezentuje przykładową zawartość.
Lubelskie Archiwa Rodzinne Niepodległej, oprac. Agnieszka Konstankiewicz z udziałem Anety Kowalczyk i Joanny Kowalik-Bylickiej, Archiwum Państwowe w Lublinie, Lublin 2020, ss. 220, ISBN 978-83-956289-7-9.