Aktualności

Nowe publikacje Archiwum Państwowego w Płocku

08 Grudnia 2021


W piątek odbyło się spotkanie promocyjne dwóch publikacji Archiwum Państwowego w Płocku: XIII Tomu Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego oraz biografii Kazimierza Staszewskiego autorstwa dr. Piotra Gryszpanowicza

Zawartość XIII Tomu Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego przybliżył zebranym dr Tomasz Piekarski dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku i redaktor naczelny czasopisma.

Piotr Gryszpanowicz i dyrektor Piekarski stoją przy stoliku na którym wystawione są dwie publikacje.
Spotkanie promocyjne. Od lewej: dr Piotr Gryszpanowicz i dyrektor Archiwum dr Tomasz Piekarski, fot. Archiwum Państwowe w Płocku.

W bieżącym tomie znalazło się kilka artykułów naukowych. Do działu Artykuły tekst na temat posłów i deputowanych na sejm w latach 1809-1831 z obszaru departamentu i województwa płockiego przygotował prof. Andrzej Sikorski. Kilka artykułów poświęconych zostało również ziemi gostynińskiej. Tomasz Cybulski przybliżył postać pochodzącego z Gostynina ewangelickiego biskupa ks. Adama Wegerta. Tematykę martyrologii duchowieństwa ziemi gostynińskiej w okresie niemieckiej okupacji nakreślił dr Marian Chudzyński. Z kolei źródła do dziejów rodziny Wittenbergów w zasobie płockiego Archiwum przedstawił dr Grzegorz Gołębiewski.

Goście wydarzenia siedzą na sali na krzesłach, na twarzach mają maseczki.
Spotkanie promocyjne, fot. Archiwum Państwowe w Płocku.

Tematyka łęczycka znalazła odzwierciedlenie w artykule dr. Tomasz Stolarczyka, opisującym dwa źródła z 1826 i 1827 r. do historii Szkoły Wydziałowej w Łęczycy, przechowywane w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego i Wojewódzkiej Bibliotece im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Z kolei Elżbieta Pajor, z okazji 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego, zaprezentowała powiązane tematycznie źródła archiwalne z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku Oddział w Kutnie. Dla miłośników odkrywania tajemnic związanych z historią tablic i budynków powstał artykuł dr. Piotra Gryszpanowicza dotyczący historii tablic na płockim Ratuszu. Całość tradycyjnie uzupełnia Kronika, w której Krystyna Bańka przybliżyła działalność Archiwum Państwowego w Płocku w 2020 roku.

XIII Tom Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego można zakupić w cenie 17,60 zł, kontaktując się mailowo z sekretariatem Archiwum Państwowego w Płocku (sekretariat@plock.ap.gov.pl). Tom będzie także do końca tygodnia dostępny online na stronie internetowej czasopisma.

Uczestniczka spotkania ogląda dokumenty ułożone w gablocie.
Spotkanie promocyjne, fot. Archiwum Państwowe w Płocku.

Kolejną publikacją zaprezentowaną podczas wieczoru była biografia Kazimierza Staszewskiego autorstwa dr. Piotra Gryszpanowicza. Bohater biografii był płockim geometrą, autorem projektów ulic w Płocku w okresie międzywojennym i znanym działaczem społecznym. Płock zawdzięcza mu m.in. jedno z ważniejszych źródeł kartograficznych – Plan miasta z 1906 roku.

Do przedstawienia tej postaci w nowym świetle posłużyły materiały źródłowe z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku. Pozwoliły one na ukazanie bohatera książki w szerszym kontekście na tle historii miasta początków XX wieku i okresu międzywojennego. Podczas promocji zaprezentowane zostały także oryginalne dokumenty dotyczące postaci Kazimierza Staszewskiego.

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego, którego grant pozwolił na wydanie książki.