Aktualności

Nowe zbiory w zasobie Archiwum Akt Nowych

15 Grudnia 2020


W ubiegłym tygodniu do Archiwów Państwowych przekazane zostały nowe, unikalne zbiory archiwaliów

Podczas konferencji prasowej 8 grudnia 2020 r. swoje archiwum do zasobu Archiwum Akt Nowych przekazał prof. Jan Żaryn, Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Przekazane archiwalia zostały zebrane w trakcie działalności naukowej i społeczno-politycznej prof. Jana Żaryna. Jest to jedna z cennych kolekcji opisujących historię ruchu narodowego w wieku XX.

Konferencja prasowa z przekazaniem materiałów archiwalnych.
Przekazanie archiwum prof. Jana Żaryna do zasobu Archiwum Akt Nowych, fot Archiwum Akt Nowych.

Pośród przekazywanych kolekcji znajdują się archiwa działaczy Stronnictwa Narodowego m.in. z Wlk. Brytanii i Francji oraz ze Szwecji zawierające korespondencję, pisma, wnioski, sprawozdania z działalności, dokumentację działalności wydawniczej i materiały propagandowe w postaci ulotek i plakatów. Stanowią one część szerszego zespołu materiałów dotyczących Stronnictwa Narodowego, całości polskiego ruchu i myśli narodowej, tekstów, notatek, materiałów biograficznych, kopii opracowań i wypisów. Kolekcję uzupełniają wyniki kwerend tematycznych dotyczących m.in. dziejów Kościoła katolickiego i ruchu narodowego oraz emigracji, prowadzonych przez profesora od lat 90-tych XX wieku.

Fragment przekazanych materiałów prof. Jana Żaryna

Fragment przekazanych materiałów prof. Jana Żaryna
Fragment przekazanych materiałów prof. Jana Żaryna, fot. Archiwum Akt Nowych.

W skład archiwum wchodzą również wybrane materiały dotyczące działalności społecznej profesora oraz rodzinne pamiątki, zdjęcia, fotografie ze spotkań oraz zbiór prasy m.in. „Szańca Chrobrego”, czy norweskiej „Kroniki”. Na przekazywany zespół składają się również archiwa biura senatorskiego Jana Żaryna, a także dyplomy, nadania, legitymacje, akty mianowania i publikacje.

Fragment przekazanych materiałów prof. Jana Żaryna
Fragment przekazanych materiałów prof. Jana Żaryna, fot. Archiwum Akt Nowych.

11 grudnia br. do zasobu Archiwum Akt Nowych swoje zbiory przekazał Krzysztof Mordziński – działacz opozycji antykomunistycznej, wieloletni prezes Głównego Urzędu Miar, przewodniczący Koła Zakładowego Solidarności w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, a od XI 1980 r. współzałożyciel i redaktor “Biuletynu Informacyjnego NSZZ Solidarność”.

Krzysztof Mordziński przemawia
Krzysztof Mordziński przekazuje zbiór do Archiwum Akt Nowych, fot. Archiwum Akt Nowych.

Wśród przekazanych materiałów znajdują się unikatowe dokumenty dotyczące stanu wojennego, NSZZ Solidarność, księdza Jerzego Popiełuszki, druki drugiego obiegu, korespondencja. Szczególne warte uwagi są unikalne materiały z okresu internowania w Białołęce podczas stanu wojennego i oryginalny list wystosowany przez ponad 300 internowanych członków organizacji niepodległościowych do Papieża Jana Pawła II z 16 czerwca 1983 r. wraz z ich własnoręcznymi podpisami.

List do Jana Pawła II
List wystosowany przez ponad 300 internowanych członków organizacji niepodległościowych do Papieża Jana Pawła II z 16 czerwca 1983 r. wraz z ich podpisami, fot Archiwum Akt Nowych.