Aktualności

Nowi dyrektorzy Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Państwowego w Łodzi

05 Października 2021


Z dniem 5 października br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Piotra Zawilskiego na stanowisko dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego. Nowym dyrektorem Archiwum Państwowego w Łodzi został Bartosz Górecki


Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk i dyrektor Piotr Zawilski, fot. Archiwa Państwowe.

Piotr Zawilski jest absolwentem kierunku archeologia Polski na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych z zakresu archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Pracę w państwowej służbie archiwalnej rozpoczął w  roku 1989 w Archiwum Państwowym w Łodzi. W roku 1998 objął stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, a w roku 2006 Archiwum Państwowego w Łodzi. W latach 2010-2013 był członkiem Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych. Aktywny członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich od roku 2012. W latach 2012-2020 reprezentował Stowarzyszenie w Sekcji Stowarzyszeń Zawodowych przy Międzynarodowej Radzie do spraw Archiwów. W 2000 r. otrzymał Brązowy, a w 2017 r. Złoty Krzyż Zasługi. Uhonorowany Medalem za Zasługi dla Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. (2021).


Dyrektor Bartosz Górecki i Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, fot. Archiwum Państwowe w Łodzi.

Bartosz Górecki jest absolwentem historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2012-2019 był pracownikiem Archiwum Państwowego w Łodzi. Od 2019 r. pracował w Departamencie Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Wydziale ds. Archiwów, gdzie zajmował się m.in. zagadnieniami legislacyjnymi i organizacyjnymi, związanymi z narodowym zasobem archiwalnym. Autor prac związanych z historią Polski XX w.


Dyrektorzy Piotr Zawilski, Bartosz Górecki i Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, fot. Archiwum Państwowe w Łodzi.