Aktualności

Nowy 121. tom czasopisma „Archeion”

30 Grudnia 2020


Ukazał się kolejny 121. tom czasopisma “Archeion” za 2020 r. Tematem wiodącym wydania są szeroko rozumiane kwestie współczesnego prawa archiwalnego

Okładka Archeion tom 121

Zagadnieniom prawa archiwalnego w Polsce poświęcono 5 artykułów, których autorami są uznani historycy i archiwiści. Dotyczą one aktualnych przepisów odnoszących się do działalności archiwalnej, w szczególności: dokumentu jako przedmiotu regulacji prawnych, kwestii własności materiałów archiwalnych w rozumieniu prawa cywilnego, prawnych aspektów udostępniania w Internecie archiwaliów audiowizualnych, postępowania z aktami sądowymi na przedpolu archiwalnym oraz funkcjonowania archiwów wyodrębnionych. W czasopiśmie przedstawione zostały także systemy prawa archiwalnego w Niemczech, Francji i Hiszpanii.

W dziale „Studia i materiały” opublikowano artykuły poświęcone m.in. zagadnieniom archiwoznawczym, organizacji współczesnego przedpola archiwalnego, archiwizacji stron internetowych, problematyce najnowszych kierunków rozwoju archiwistyki na świecie i działalności naukowej archiwów. Na uwagę zasługuje również zamieszczona w tym dziale analiza problematyki, poruszanej na łamach międzynarodowego czasopisma archiwistycznego “Archival Science”.

Tom zawiera także tradycyjne działy: „Recenzje i omówienia” oraz „In Memoriam”. W dziale „Kronika naukowa” opublikowano obszerną informację o przedsięwzięciach Archiwów Państwowych, dotyczących gromadzenia egodokumentów, w szczególności inicjatywie pn. „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów czasu pandemii SARS-CoV-2”.

Od tomu 119 za 2018 r., kolejne tomy czasopisma udostępniane są online na portalu czasopism elektronicznych: www.ejournals.eu/Archeion. Zachęcamy do lektury!

Jednocześnie, na stronie czasopisma ukazało się zaproszenie do składania prac z zakresu tematów wiodących następnego 122. tomu, który ukaże się w 2021 r. Kolejne wydanie skupione będzie wokół zagadnień nowych technologii archiwizacji i przechowywania zbiorów dokumentacji elektronicznej i archiwów cyfrowych oraz nowych kierunków rozwoju współczesnej archiwistyki.