Aktualności

Nowy numer „Bitewnika Łódzkiego 1914”

15 Grudnia 2020


Ukazał się nowy, 14 numer „Bitewnika Łódzkiego 1914” – „nieregularnika” poświęconego przywróceniu pamięci o Wielkiej Wojnie i jej przebiegu w regionie łódzkim

Tematyka zamieszczonych w piśmie artykułów jest zróżnicowana. Dotyczą one wydarzeń wojennych, używanego sprzętu bojowego, życia w czasie wojny, jak i przemian społecznych nią wywołanych. Wszystkie teksty napisane są w przystępnej, popularyzatorskiej formie. Można z nich dowiedzieć się o m.in. o wykorzystywaniu rowerów przez oddziały wojskowe, stosowaniu gazów bojowych i ich tragicznych skutkach, nieznanej dotychczas relacji oficera rosyjskiego dotyczącej spalenia Kalisza, czy o węgierskich zamiarach dostępu do Bałtyku.

Strona pisma
Strona pisma

Autorami artykułów są pracownicy łódzkiego Archiwum: P. Zawilski, A. Waś, A. Bryk, A. Lajdenfrost i K. Pawełczyk-Dura. „Bitewnik” został bogato ilustrowany unikatowymi fotografiami archiwalnymi ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Pismo rozdawane jest bezpłatnie w Archiwum Państwowym w Łodzi.