Aktualności

Nowy numer „Studiów Archiwalnych”

Ukazał się 8. tom ,,Studiów Archiwalnych”, czasopisma wydawanego od 2004 r. przez Archiwum Państwowe w Lublinie

W najnowszym numerze czasopisma znalazły się przede wszystkim teksty dotyczące okresu staropolskiego (działy: Rozprawy i studia oraz Materiały i źródła). Redakcja nie zapomniała jednak o miłośnikach nowych technologii. Znajdą oni w tym wydaniu także teksty dotyczące digitalizacji zasobów archiwalnych oraz tworzenia elektronicznych baz danych na podstawie materiałów źródłowych. Numer uzupełniają recenzje najnowszych publikacji oraz sprawozdania z najważniejszych wydarzeń, w których lubelskie Archiwum uczestniczyło, bądź było ich organizatorem.

8. tom ,,Studiów Archiwalnych” przeczytasz na Portalu Czasopism Naukowych. 

Redakcja ,,Studiów Archiwalnych” zaprasza jednocześnie do przesyłania tekstów do najbliższego, 9. tomu czasopisma. Zgłoszenia tekstów i rejestracja autorów odbywa się na Portalu Czasopism Naukowych na stronie Panelu redakcyjnego.

11 Lutego 2022

Ukazał się 8. tom ,,Studiów Archiwalnych”, czasopisma wydawanego od 2004 r. przez Archiwum Państwowe w Lublinie

W najnowszym numerze czasopisma znalazły się przede wszystkim teksty dotyczące okresu staropolskiego (działy: Rozprawy i studia oraz Materiały i źródła). Redakcja nie zapomniała jednak o miłośnikach nowych technologii. Znajdą oni w tym wydaniu także teksty dotyczące digitalizacji zasobów archiwalnych oraz tworzenia elektronicznych baz danych na podstawie materiałów źródłowych. Numer uzupełniają recenzje najnowszych publikacji oraz sprawozdania z najważniejszych wydarzeń, w których lubelskie Archiwum uczestniczyło, bądź było ich organizatorem.

8. tom ,,Studiów Archiwalnych” przeczytasz na Portalu Czasopism Naukowych. 

Redakcja ,,Studiów Archiwalnych” zaprasza jednocześnie do przesyłania tekstów do najbliższego, 9. tomu czasopisma. Zgłoszenia tekstów i rejestracja autorów odbywa się na Portalu Czasopism Naukowych na stronie Panelu redakcyjnego.

Okładka 8 tomu Studiów Archiwalnych. Na okładce rycina monumentalnego budynku kościoła.