Aktualności

Nowy numer „Szkiców Archiwalno-Historycznych”

Z nowym, 18 numerem czasopisma „Szkice Archiwalno-Historyczne” można się już zapoznać na stronie Archiwum Państwowego w Katowicach

Okładka 18 numeru czasopisma „Szkice Archiwalno-Historyczne” z 2021, na okładce archiwalne zdjęcie kobiety, mężczyzny i słonia.

Pismo wydawane jest od 1998 roku i zawiera opracowania naukowe o bogatym zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach. Informacje w nich zamieszczane zwracają uwagę na najcenniejsze archiwalia dotyczące dziejów Górnego Śląska. Rocznik jest na liście czasopism punktowanych.

Wszystkie artykuły, również z ostatniego numeru można znaleźć online na stronie Archiwum Państwowego w Katowicach.

 

27 Stycznia 2022

Z nowym, 18 numerem czasopisma „Szkice Archiwalno-Historyczne” można się już zapoznać na stronie Archiwum Państwowego w Katowicach

Okładka 18 numeru czasopisma „Szkice Archiwalno-Historyczne” z 2021, na okładce archiwalne zdjęcie kobiety, mężczyzny i słonia.

Pismo wydawane jest od 1998 roku i zawiera opracowania naukowe o bogatym zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach. Informacje w nich zamieszczane zwracają uwagę na najcenniejsze archiwalia dotyczące dziejów Górnego Śląska. Rocznik jest na liście czasopism punktowanych.

Wszystkie artykuły, również z ostatniego numeru można znaleźć online na stronie Archiwum Państwowego w Katowicach.