Aktualności

Nowy program CKAOD

29 marca 2023 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk zaakceptował program działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji.  CKAOD doradza Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych i wydaje opinie w sprawach dotyczących kształtowania narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych

30 Marca 2023
Osoba przekłada dokumenty

29 marca 2023 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk zaakceptował program działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji.  CKAOD doradza Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych i wydaje opinie w sprawach dotyczących kształtowania narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych

Gremium zajmie się m.in.

  • wypracowaniem założeń do realizacji delegacji ustawowej, wynikającej z art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164);
  • wypracowaniem rekomendacji dotyczących sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi i danymi pozostającymi poza systemami klasy EZD lub powstającymi w innych systemach informatycznych w organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych;
  • wypracowaniem zasad i kryteriów wartościowania dla wybranych rodzajów dokumentacji, w tym: dokumentacji nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, weterynaryjnego, budowlanego oraz dokumentacji osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Pełny program znajdziesz w zakładce Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji.