Aktualności

Nowy „Rocznik Jeleniogórski” już dostępny

We wtorek w sali kinowej Jeleniogórskiego Ośrodka Kultury odbyła się promocja 53 tomu czasopisma „Rocznik Jeleniogórski”, wydawanego przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze i Towarzystwo Przyjaciół w Jeleniej Górze

Ivo Łaborewicz i Stanisław Firszt siedzą za stołem konferencyjnym, nad nimi prezentacja z okładką nowego tomu Rocznika Jeleniogórskiego.
Spotkanie promocyjne „Rocznika Jeleniogórskiego”, fot. Jan Foremny.

Spotkanie poprowadził Ivo Łaborewicz, redaktor tomu, kierownik jeleniogórskiego Archiwum i prezes Towarzystwa, który przedstawił zgromadzonej publiczności zwartość czasopisma. Składają się na nią teksty 40 autorów, poświęcone głównie historii Jeleniej Góry i regionu jeleniogórskiego. Kulisami ich powstawania podzielił się z zebranymi Stanisław Firszt, zastępca redaktora.

Sponsorem tomu jest Urząd Miasta Jeleniej Góry.

„Rocznik Jeleniogórski” można zakupić w cenie 49,60 zł, pisząc na adres Archiwum Państwowego we Wrocławiu: sekretariat@ap.wroc.pl.

27 Stycznia 2022

We wtorek w sali kinowej Jeleniogórskiego Ośrodka Kultury odbyła się promocja 53 tomu czasopisma „Rocznik Jeleniogórski”, wydawanego przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze i Towarzystwo Przyjaciół w Jeleniej Górze

Ivo Łaborewicz i Stanisław Firszt siedzą za stołem konferencyjnym, nad nimi prezentacja z okładką nowego tomu Rocznika Jeleniogórskiego.
Spotkanie promocyjne „Rocznika Jeleniogórskiego”, fot. Jan Foremny.

Spotkanie poprowadził Ivo Łaborewicz, redaktor tomu, kierownik jeleniogórskiego Archiwum i prezes Towarzystwa, który przedstawił zgromadzonej publiczności zwartość czasopisma. Składają się na nią teksty 40 autorów, poświęcone głównie historii Jeleniej Góry i regionu jeleniogórskiego. Kulisami ich powstawania podzielił się z zebranymi Stanisław Firszt, zastępca redaktora.

Sponsorem tomu jest Urząd Miasta Jeleniej Góry.

„Rocznik Jeleniogórski” można zakupić w cenie 49,60 zł, pisząc na adres Archiwum Państwowego we Wrocławiu: sekretariat@ap.wroc.pl.