Aktualności

„O tempora, o mores!” – weź udział w konkursie i podziel się swoimi zapiskami z czasów pandemii wywołanej koronawirusem

09 Czerwca 2020


Z okazji XIII Międzynarodowego Dnia Archiwów i w ramach akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020” zapraszamy do udziału w konkursie „O tempora, o mores! Zapiski rodzinnego archiwisty z czasów pandemii A.D. 2020 wywołanej koronawirusem”. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 lipca 2020 roku. Pula nagród to 28 tysięcy złotych

Celem konkursu jest dokumentowanie wydarzeń, doświadczeń, przeżyć, emocji i życia codziennego w wymiarze indywidualnym i rodzinnym. Powstałe w jego ramach relacje, posłużą utrwaleniu, zachowaniu i upowszechnieniu świadectw okresu tegorocznej pandemii.

Konkurs jest kolejnym krokiem do stworzenia pełnowymiarowej i poruszającej różnorodne aspekty społeczne kolekcji z czasów pandemii wywołanej koronawirusem. Wśród różnego typu dokumentacji, jaką archiwa państwowe gromadzą w ramach akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020”, chcemy zachować również świadectwa życia zwykłych ludzi, spojrzeć na wydarzenia z ich indywidualnej perspektywy, poznać wyzwania, przed jakimi stanęli, ich problemy i nadzieje – mówi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć osobisty zapis wydarzeń, życia codziennego oraz przeżyć, emocji i doświadczeń obejmujący od 60 do 90 dni z okresu pandemii wywołanej koronawirusem. Zapiski z „czasów zarazy” mogą przyjąć formę dziennika, pamiętnika, bloga lub vloga, a przekazać można je w formie rękopisu, wydruku, dokumentu elektronicznego (np. pdf, doc, docx) lub linka. Autorzy mogą uzupełniać swoje relacje także o zdjęcia, rysunki, ilustracje, nagrania, prezentacje i inne istotne z ich punktu widzenia elementy.

Objętość prac konkursowych powinna być nie mniejsza 15 stron rękopisu, pliku tekstowego lub analogiczna objętość wpisów na blogu, a długość nie mniejsza niż pół godziny nagrań.

W konkursie mogą brać udział zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież do lat 18 (tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego).

Kapituła Konkursu wyłoni najlepsze prace konkursowe według następujących kryteriów:

1. Osadzenie w realiach i zgodność z tematyką Konkursu (30pkt.)

a) Zgodność z chronologią i faktografią: praca ma dotyczyć pandemii wywołanej koronawirusem i powinna być osadzone we współczesnych realiach oraz przedstawiać prawdziwe wydarzenia.

b) Bogactwo spostrzeżeń, poruszonych problemów i przenikliwość obserwacji.

2. Atrakcyjność formy literackiej lub multimedialnej (50 pkt.)

a) Zastosowana forma wypowiedzi i narracji, koncepcja oraz struktura przekazu.

b) Poprawność językowa.

c) Staranność i jakość edycji oraz estetyka.

d) Odwołania do opracowań dotyczących opisywanego okresu (np. artykułów prasowych), opracowanie bibliografii.

e) Wykorzystanie ikonografii, np. opisanych fotografii, rysunków, ilustracji itp.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach:

1. dla dzieci i młodzieży do lat 18:

      I nagroda – 5000 zł

      II nagroda – 4000 zł

      III nagroda – 3000 zł

      wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł

2. dla dorosłych:

      I nagroda – 5000 zł

      II nagroda – 4000 zł

      III nagroda – 3000 zł

      wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł

Pracę Konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy przesłać:

1) na adres mailowy: archiwumpandemii@archiwa.gov.pl w tytule wpisując: Konkurs „Zapiski z czasów pandemii A.D. 2020”

2) pocztą na adres: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Zapiski z czasów pandemii A.D. 2020”

Partnerem konkursu i fundatorem nagród jest Polska Fundacja Narodowa.

Szczegółowy regulamin konkursu (pdf, 282 KB)

Formularz zgłoszenia osoby dorosłej.

PDF (158 KB)

DOCX (41,8 KB)

Formularz zgłoszenia osoby do lat 18.

PDF (160 KB)

DOCX (41,3 KB)