Aktualności

Obchody poświęcone życiu i działalności Ignacego Jana Paderewskiego

22 Listopada 2019


W dniach 18-20 listopada Archiwa Państwowe we współpracy z instytucjami kultury z kraju i świata zorganizowały obchody poświęcone pamięci wybitnego pianisty i męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego

– Głównym celem organizowanych obecnie przez Archiwa Państwowe we współpracy z instytucjami pamięci w Polsce oraz ośrodkami polonijnymi za granicą, uroczystości jest przypomnienie tej wielkiej w naszych dziejach postaci i jej dorobku, ale też ukazanie ogromnego wysiłku polskich archiwów państwowych i kustoszy pamięci poza granicami kraju dla zabezpieczenia ogromnej ilości bezcennych materiałów archiwalnych – mówił podczas poniedziałkowej gali otwarcia obchodów Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk otwiera obchody
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk otwiera obchody, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

– Organizowane przez polskie archiwa państwowe uroczystości poświęcone przypomnieniu postaci i dokonań wielkiego Polaka mają też na celu ukazanie jego działań w świetle ogromnej zachowanej w archiwach spuścizny dokumentacyjnej po Paderewskim – powiedział Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński.

Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński
Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński podczas otwarcia obchodów, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

– Ogromne podziękowania kieruję do całego środowiska archiwistów w Polsce oraz kustoszy pamięci w ośrodkach polonijnych poza krajem za ich trud i poświęcenie w zachowaniu bezcennych polskich zbiorów, w tym spuścizny po Ignacym Janie Paderewskim – dodał Wicepremier.

List Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy odczytała Grażyna Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP.

Grażyna Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP odczytuje list Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Grażyna Ignaczak-Bandych, Dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP odczytuje list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, fot. NDAP/Jacek Rajkowski. 

– Ignacy Jan Paderewski był w naszych dziejach postacią wyjątkową. Znakomity wykonawca i kompozytor z równą maestrią, co sztukę pianistyczną, uprawiał sztukę dyplomacji. Położył olbrzymie zasługi dla ojczyzny nie tylko w okresie zabiegów o odzyskanie niepodległości i odbudowę suwerennego państwa, ale również w pierwszych latach II wojny światowej, gdy skutecznie wspierał władze Rzeczypospolitej na uchodźctwie, a zarazem zawsze pozostawał człowiekiem skromnym i gotowym poświecić wszystkie swoje osiągnięcia, sławę światową i szerokie kontakty, autorytet i majątek dla Niepodległej – napisał w liście Prezydent RP.

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio przypomniał, że „Ignacy Paderewski, wybitny pianista, udał się na służbę państwa polskiego w tym bardzo ważnym momencie w jego historii. Polska wchodziła wówczas w relacje międzynarodowe, w tym również ze stolicą apostolską”.

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

Ambasador Republiki Francuskiej Frédéric Billet mówił o znaczeniu relacji Ignacego J. Paderewskiego z Francją dla wznowienia francusko-polskich stosunków dyplomatycznych. Ambasador wręczył również Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych kopię listu francuskiego ministra spraw zagranicznych Stephen’a Pichon do Ignacego Jana Paderewskiego, prezesa Rady Ministrów i ministra spraw zagranicznych, z dnia 23 lutego 1919.

Ambasador Republiki Francuskiej Frédéric Billet
Ambasador Republiki Francuskiej Frédéric Billet, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

Attaché kulturalny Ambasady USA Daniel Hastings wspomniał powiązania pianisty z Kalifornią, gdzie spędzał czas w swoich posiadłościach w Paso Robles oraz jego przyjaźnie z „przywódcami światowymi i amerykańskimi liderami, które wywarły wpływ na ukształtowanie się nowego, bardziej sprawiedliwego porządku na świecie”.

– Paderewski pokochał Amerykę, a my pokochaliśmy jego – dodał.  

Attaché kulturalny Ambasady USA Daniel Hastings
Attaché kulturalny Ambasady USA Daniel Hastings, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

Galę otwarcia obchodów uświetnił występ grupy teatralnej You.lineczka z Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej „Julin” im. Heleny i Ignacego Paderewskich w Kaliskach oraz koncert muzyki Mistrza Paderewskiego w wykonaniu Anety Łukaszewicz i Krzesimira Dębskiego z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego PRIMUZ.

Występ grupy teatralnej You.lineczka
Występ grupy teatralnej You.lineczka z Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej „Julin” im. Heleny i Ignacego Paderewskich w Kaliskach, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

Koncert muzyki Mistrza Paderewskiego
Koncert muzyki Mistrza Paderewskiego, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

Wykład wprowadzający do obchodów pt. „Kluczowa rola Paderewskiego w powrocie Polski na mapę Europy” wygłosił historyk Adam Zamoyski.

Wykład „Kluczowa rola Paderewskiego w powrocie Polski na mapę Europy”
Wykład „Kluczowa rola Paderewskiego w powrocie Polski na mapę Europy”, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

W dniach 19-20 listopada odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona życiu i działalności Ignacego Jana Paderewskiego. 30 referentów z ośrodków badawczych i instytucji pamięci w Polsce, w Stanach Zjednoczonych oraz na Ukrainie dzieliło się wiedzą i źródłami historycznymi dotyczącymi kariery politycznej, dorobku artystycznego i pamięci o artyście. Otwarcia obrad oraz prowadzenia pierwszego panelu dokonała Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Joanna Chojecka. Wystąpienia były transmitowane na żywo na profilu Archiwa Państwowe w serwisie Facebook. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z referatami.

Joanna Chojecka
W imieniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka konferencję otwiera Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Joanna Chojecka, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

Marek Drozdowki
Wykład prof. dr. hab. Marka Drozdowskiego z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

Wieczorem, 19 listopada odbyło się oficjalne otwarcie wystawy poświęconej życiu i działalności Ignacego Jana Paderewskiego. Wystawa „Król pianistów w świecie polityki. Ignacy Jan Paderewski w dokumentach archiwalnych” czynna będzie do 22 stycznia 2020 r. w holu głównym Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28. Wstęp bezpłatny.

Więcej o wystawie.

Otwarcie wystawy


Wernisaż wystawy „Król pianistów w świecie polityki. Ignacy Jan Paderewski w dokumentach archiwalnych”, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

W drugim dniu konferencji, 20 listopada br. dr Franciszek Pulit z Tarnowa przekazał swoją spuściznę na ręce Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka.

Obejmuje ona zbiór okolicznościowych kopert ze znaczkami wydanych przez pocztę amerykańską  w 1960 r. w limitowanej serii: Champion of Liberty z okazji 100. rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego. Dar zawiera ponadto 14 woluminów unikalnych wydawnictw monograficznych opublikowanych poza Polską, a poświęconych dziejom Polonii amerykańskiej oraz życiu i działalności artysty, w tym dwie prace autorstwa Franciszka Pulita wydane w kraju na temat postaci Paderewskiego.

Dr Franciszek Pulit ze swoją kolekcją leżącą w gablocie.
Dr Franciszek Pulit ze swoją kolekcją, fot. NDAP/Jacek Rajkowski.

Materiały docelowo trafią do zasobu Archiwum Akt Nowych w Warszawie jako uzupełnienie przechowywanego tam archiwum Ignacego Jana Paderewskiego. Część z nich można obejrzeć również na wystawie poświęconej Mistrzowi.