Aktualności

Obchody Roku Immanuela Kanta

Wczoraj w siedzibie Archiwum Państwowego w Olsztynie zainaugurowane zostały obchody Roku Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach. W 2024 roku świętujemy 300. rocznicę urodzin słynnego filozofa z Królewca

W spotkaniu inaugurującym cykl wydarzeń wziął udział Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. Dyrektor Pietrzyk podkreślił m.in. wyjątkowość i unikatowość zbiorów dotyczących Uniwersytetu Albrechta (Albertyny) w Królewcu, znajdujących się w zasobach Archiwum Państwowego w Olsztynie.

26 Stycznia 2024
Szklana gablota z materiałami archiwalnymi. Zbliżenie na podpis Kanta w jedna z ksiąg.

Wczoraj w siedzibie Archiwum Państwowego w Olsztynie zainaugurowane zostały obchody Roku Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach. W 2024 roku świętujemy 300. rocznicę urodzin słynnego filozofa z Królewca

W spotkaniu inaugurującym cykl wydarzeń wziął udział Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. Dyrektor Pietrzyk podkreślił m.in. wyjątkowość i unikatowość zbiorów dotyczących Uniwersytetu Albrechta (Albertyny) w Królewcu, znajdujących się w zasobach Archiwum Państwowego w Olsztynie.

W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele władz województwa, władz samorządowych oraz reprezentanci instytucji społeczno-kulturalnych regionu.

Podczas spotkania przybliżono ramowe założenia projektu obchodów 300. rocznicy urodzin Immanuela Kanta oraz zaprezentowano unikatowe materiały archiwalne związane z filozofem z Królewca. Bogaty program obchodów obejmie m.in.

  • warsztaty archiwalne poświęcone archiwaliom związanym z Uniwersytetem Albrechta,
  • trzy publikacje: edycję źródłową dotyczącą 200. rocznicy powstania Uniwersytetu Albrechta, wspomnienia Teodora Tripplina z pobytu w Królewcu w latach 30. XIX wieku oraz wznowienie pracy Kazimierza Ławrynowicza poświęconej dziejom Albertyny,
  • spotkania naukowe z cyklu “Kant i jego czasy”,
  • wystawę stacjonarną w przestrzeni miejskiej,
  • sympozjum naukowe.

Archiwum Państwowe w Olsztynie zaprezentowało również nową stronę internetową poświęconą postaci filozofa z Królewca. Na stronie znajdziesz niezwykle cenne materiały z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie, dokumentujące życie akademickie Uniwersytetu Albrechta w Królewcu w okresie życia i działalności Kanta. To obecnie ponad 350 skanów, którym towarzyszą opracowane indeksy oraz regesty.

Rok Kanta został ustanowiony przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na wniosek Archiwum Państwowego w Olsztynie.