Aktualności

Obchody Roku Powstań Śląskich w Archiwach Państwowych

28 Sierpnia 2019


Wczoraj w Archiwum Państwowym w Opolu miały miejsce uroczyste obchody ustanowionego przez Sejm RP Roku Powstań Śląskich. W wydarzeniu uczestniczył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk

Podczas pierwszej części uroczystości przed budynkiem Archiwum Państwowego w Opolu odbyło się otwarcie wystawy „Śląsk był polski – będzie polski!” przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Katowicach na podstawie kwerendy przeprowadzonej w archiwach państwowych. Na ekspozycji zobaczyć można znaczki, plakaty, notki prasowe, obwieszczenia i komunikaty zagrzewające ludność do walki i zachęcające do głosowania podczas plebiscytu. Dyrektor opolskiego Archiwum prof. dr hab. Mirosław Lenart przywitał gości i zaprosił do obejrzenia wystawy.


Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu prof. dr hab. Mirosław Lenart wita zgromadzonych gości na otwarciu wystawy „Śląsk był polski – będzie polski!”, fot. Jacek Rajkowski/NDAP.


Otwarcie wystawy „Śląsk był polski – będzie polski!”, fot. Jacek Rajkowski/NDAP.

Następnie w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego zaprezentowano odsłonę dedykowanego powstaniom śląskim portalu internetowego Archiwów Państwowych – powstancyslascy.pl. Na stronie odnaleźć można zaprezentowane w nowoczesny sposób źródła archiwalne dotyczące tamtych wydarzeń, takie jak fotografie, mapy, gazety, relacje, pamiętniki, plakaty, czy odezwy. Szczególną częścią portalu jest baza „Znajdź powstańca”, gdzie znajduje się 6217 nazwisk powstańców śląskich i osób powiązanych z powstaniami.


Przemówienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka, fot. Jacek Rajkowski/NDAP.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk podziękował archiwistom za pomysłowość i trud włożony w realizację projektu. Przypomniał również, że w zdigitalizowanych w ubiegłym roku zasobach archiwów państwowych znajduje się ponad milion źródeł do badań nad tematyką odzyskania niepodległości przez Polskę. Do części z nich odwołuje się strona poświęcona Powstaniom Śląskim. Wyjątkowość portalu podkreślał również Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.


Wystąpienie Prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, fot. Jacek Rajkowski/NDAP.


Uroczyste obchody Roku Powstań Śląskich, fot. Jacek Rajkowski/NDAP.

O wadze obchodów Roku Powstań Śląskich mówił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa. Wkład archiwistów docenił również Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek. Dyrektor AP w Katowicach dr hab. Piotr Greiner wprowadził zgromadzonych w tematykę ekspozycji „Śląsk był polski – będzie polski!” dostępnej również online na powstancyslascy.pl oraz zachęcił do szerokiego korzystania z zasobów archiwów.


Wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcina Ociepy, fot. Jacek Rajkowski/NDAP.


Dyrektor AP w Katowicach dr hab. Piotr Greiner opowiada o wystawie „Śląsk był polski – będzie polski!”, fot. Jacek Rajkowski/NDAP.

Stronę www zaprezentowali Zastępca Dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu Sławomir Marchel oraz Kierownik Oddziału Informacji i Udostępniania AP w Opolu Aleksandra Starczewska-Wojnar. O walorach edukacyjnych portalu opowiedział dr hab. prof. UO Marek Białokur. Prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, znawca tematyki powstań śląskich, wskazał na potrzebę historycznej refleksji nad tymi wydarzeniami, a także podkreślił autentyzm wiedzy płynącej z materiałów archiwalnych.


Prezentacja portalu powstancyslascy.pl, fot. Jacek Rajkowski/NDAP.


Wykład dr. hab. prof. UO Marka Białokura, fot. Jacek Rajkowski/NDAP


Wykład prof. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka, fot. Jacek Rajkowski/NDAP.

Uroczystość odbyła się w ramach obchodów 100-lecia utworzenia państwowej sieci archiwalnej w odrodzonej Polsce oraz w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.