Aktualności

Obchody stulecia Archiwum Państwowego w Płocku w państwowej służbie archiwalnej

01 Lipca 2019


Archiwa państwowe świętują w tym roku wyjątkowy jubileusz stulecia utworzenia państwowej sieci archiwalnej. W ramach obchodów, 27 czerwca br. odbyła się uroczystość w Archiwum Państwowym w Płocku

Jubileuszowe spotkanie w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego stanowiło okazję do prezentacji historii i dorobku archiwum oraz przechowywanego tam cennego zasobu, a także przypomnienia o jego znaczeniu dla lokalnej i narodowej kultury.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk podkreślił wyjątkową wagę tegorocznych obchodów dla całej państwowej służby archiwalnej i przypomniał, że 100 lat temu, 7 lutego 1919 r., Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami, dając „impuls do budowy sieci archiwów państwowych w niepodległej Polsce”. Status archiwum państwowego zyskało wtedy m.in. archiwum w Płocku, choć tradycje archiwalne miasta są o wiele starsze i mogą sięgać nawet XIII wieku.

Stulecie Archiwum Państwowego w Płocku w państwowej sieci archiwalnej, wystąpienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka, fot. Dariusz Ossowski/AP Płock.

– W archiwach gromadzone są materiały źródłowe będące świadectwami, ale i świadkami historii. Z nich płynie wiedza na temat przeszłości i dokonań naszych przodków oraz wydarzeń, które zmieniły losy kraju – mówił podczas wydarzenia dr Paweł Pietrzyk. – W ramach obchodów jubileuszu stulecia państwowej sieci archiwalnej stawiamy na jeszcze szersze udostępnianie zasobów i ukierunkowanie różnorodnych przedsięwzięć na zaciekawienie nimi różnych grup adresatów, w celu popularyzacji zgromadzonej bezcennej dokumentacji oraz podnoszenia świadomości archiwów państwowych jako urzędów otwartych, nowoczesnych i przyjaznych.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk składa wyrazy uznania i wręcza dyplomy pracownikom płockiego archiwum, fot. Dariusz Ossowski/AP Płock.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaznaczył również, że „archiwa państwowe stale się rozwijają, podejmując działania na rzecz zapewnienia bezpiecznych warunków do gromadzenia, konserwacji i udostępniania materiałów archiwalnych.”

– Codziennie zmieniamy się, by nie zmieniać się mogły materiały, które przechowujemy i otaczamy najlepszą opieką. Od wieków i przez miejmy nadzieję wieki kolejne – dodał dr. Paweł Pietrzyk.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku dr Tomasz Piekarski przypomniał dzieje placówki.

– Jesteśmy spichlerzem pamięci historycznej, gromadzącym dokumenty bezcenne dla historii Płocka i Mazowsza, w tym liczące 30 tys. jednostek archiwalnych Akta Miasta Płocka, jednego z najlepiej zachowanych tego typu zbiorów kraju – podkreślił.

Stulecie Archiwum Państwowego w Płocku w państwowej sieci archiwalnej, wystąpienie Dyrektora Archiwum Państwowego w Płocku dr Tomasza Piekarskiego, fot. Dariusz Ossowski/AP Płock.

Podczas uroczystości zaprezentowano pokaz historii archiwum w fotografii i dokumencie, album „Sto dokumentów na stulecie Archiwum Państwowego w Płocku” oraz XI tom Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego poświęconego historii i zasobowi placówki.  Wydarzenie uświetnił występ muzyków z Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego oraz koncert muzyki klezmerskiej.

Album „Sto dokumentów na stulecie Archiwum Państwowego w Płocku”, fot. Dariusz Ossowski/AP Płock.

W uroczystości wzięli udział Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, przedstawiciele archiwów państwowych z całego kraju, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, historycy i przedstawiciele współpracujących organizacji kultury, bibliotek i muzeów.

Życzenia dla Archiwum Państwowego w Płocku składają przedstawiciele archiwów państwowych, fot. Dariusz Ossowski/AP Płock.

Archiwum płockie jest najstarszą placówką tego typu w Płocku i jedną z najstarszych na Mazowszu. Gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty historyczne istotne dla funkcjonowania państwa, a także stanowi bazę dla poszukiwań genealogicznych i badań historycznych. Na blisko 4 kilometry przechowywanych w jego zasobie akt składają się materiały z urzędów administracji państwowej, sądów, a także spuścizny osób prywatnych z XIX i XX wieku. Do najcenniejszych z nich należą m.in. dokument pergaminowy z 1664 roku ustanawiający nową ordynację cechów świeckich, Księga przywilejów miasta Płocka z 1884 roku, bogata dokumentacja związana z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i wojną 1920 roku oraz plakaty, zarządzenia, obwieszczenia i ukazy z okresu II wojny światowej.