Aktualności

Obchody stulecia istnienia sieci Archiwów Państwowych w odrodzonej Polsce

7 lutego br. Archiwa Państwowe rozpoczynają świętowanie setnej rocznicy podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami

07 Lutego 2019
Logotyp stulecia Archiwów Państwowych

7 lutego br. Archiwa Państwowe rozpoczynają świętowanie setnej rocznicy podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami

O Dekrecie

Wprowadzenie tego aktu prawnego już w pierwszych miesiącach istnienia odbudowującej się Polski oznaczało, że rząd uznał potrzebę posiadania i zabezpieczania dziedzictwa archiwalnego. Utworzenie państwowej sieci archiwalnej stanowiło fundament budowy administracji nowoczesnego państwa.

Wiek temu Dekret stał się podstawą do budowy i rozwoju współczesnej sieci archiwów państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej po 123 latach zaborów. Regulował on wszystkie podstawowe kwestie funkcjonowania tworzonych niemal od początku archiwów państwowych. W oparciu o ten akt prawny zorganizowano pierwszą sieć obejmującą

5 archiwów zlokalizowanych w Warszawie (Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Skarbowe, Archiwum Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Archiwum Wojskowe). Dokument skrystalizował także misję państwowej służby archiwalnej, którą do dziś jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu.

Pełna treść Dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami.

Inauguracja obchodów

W setną rocznicę ustanowienia Dekretu w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Gala Archiwisty oficjalnie inaugurująca całoroczne obchody. W programie uroczystości zaplanowano prezentację pamiątkowego znaczka pocztowego wyemitowanego na tę okoliczność przez Pocztę Polską, pokaz dedykowanej monety wybitej przez Narodowy Bank Polski, ekspozycję oryginału Dekretu oraz premierę jubileuszowej publikacji „Archiwa w Niepodległej. Stulecie archiwów państwowych 1919-2019” wydanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Podkreślając znaczenie tego jubileuszu, również 7 lutego w Pałacu Prezydenckim zostaną wręczone odznaczenia państwowe szczególnie zasłużonym pracownikom archiwów państwowych. Obydwie uroczystości to okazja do podsumowania dorobku archiwistyki polskiej, czasu tworzenia się polskiej myśli archiwalnej, jej wkładu w archiwistykę światową, a także refleksji nad stuletnią obecnością sieci archiwów państwowych w niepodległej Polsce.

Obchody Stulecia Archiwów zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, a także Patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.  Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Patronat Narodowy

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Logotyp stulecia odzyskania niepodległości w kolorze czerwonym z wizerunkiem orła i latami 1918=2018

Patronat Honorowy Wiceprezesa Rady Ministrów,

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. dr. hab. Piotra Glińskiego

Logo Ministertwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt realizowany w ramach obchodów

stulecia odzyskania niepodległości

oraz odbudowy polskiej państwowości

logo niepodległej

Patroni medialni:

logo dzieje pl
logo TVP 3 Warszawa