Aktualności

Obchody Święta Niepodległości w Archiwach Państwowych

08 Listopada 2021


Zachęcamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Archiwa Państwowe z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Marszałek Józef Piłsudski na Kasztance przyjmujący defiladę. W głębi członkowie sejmu i senatu
Obchody Święta Niepodległości na placu Saskim w Warszawie. Marszałek Józef Piłsudski na Kasztance przyjmujący defiladę. W głębi członkowie sejmu i senatu, 11.11.1926, Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Archiwum Akt Nowych

11 listopada

 • Wystawa on-line wybranych materiałów z zasobu Archiwum Akt Nowych, ukazujących obchody święta odzyskania niepodległości w czasach PRL.
 • Promocja strony „Twórcy Niepodległości”.
 • Prezentacja wybranych dokumentów dotyczących Odzyskania Niepodległości.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowejprofilu na Facebooku Archiwum Akt Nowych.

Archiwum Państwowe w Kaliszu

11 listopada

„Dzieje rodziny Werbińskich – w służbie Polsce i społeczeństwu” – wystawa on-line z cyklu Archiwa Rodzinne Niepodległej, przygotowana na podstawie materiałów archiwalnych przekazanych do APK przez Andrzeja Werbińskiego, podczas jego wykładu w siedzibie archiwum, poświęconego zasłużonym członkom swojej rodziny, a w szczególności osobie swojego ojca Kazimierza Werbińskiego wieloletniego dyrektora Liceum Pielęgniarstwa w Kaliszu.

Wystawa dostępna będzie na stronie Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Archiwum Państwowe w Koszalinie

11 listopada, godz. 12.00-16.00

„Każdy  żołnierz obywatelem, każdy obywatel żołnierzem” – Narodowe Święto Niepodległości. W programie:

 • wykład prof. Bogusława Polaka (Politechnika Koszalińska) pt. „Drogi do Niepodległości…”
 • prelekcja Roberta Boruckiego (Archiwum Państwowe w Koszalinie) pt. „Archiwa Rodzinne Niepodległej w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie”
 • prelekcja Zbigniewa Izraelskiego (BSMH Perun) pt. „Każdy żołnierz obywatelem, każdy obywatel żołnierzem”
 • koncert piosenek patriotycznych i harcerskich w wykonaniu zespołu „Bez pośpiechu” (godz. 13.00)
 • wystawa pt. „Niepodległa. Historie z rodzinnych archiwów”
 • wystawa pt. „Każdy żołnierz obywatelem, każdy obywatel żołnierzem”
 • wystawa pt. „Uzbrojenie Niepodległej”
 • punkt filatelistyczny
 • minikonkursy dla dzieci
 • odjazd Poczty Specjalnej (godz. 15.00)

Wydarzenie odbędzie się na terenie Archiwum Państwowego w Koszalinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2.

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Szczecinku

10 listopada

„Listy do Marszałka” – warsztaty organizowane z okazji Święta Niepodległości. Uczestnicy warsztatów wspólnie z archiwistą odczytają kopie korespondencji kierowanej do Marszałka, przechowywanej w zespole Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa w Warszawie z lat 1918-1920 [1923] w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Po wprowadzeniu w trudną sztukę pisania za pomocą gęsiego pióra i stalówki, dzieci będą kaligrafować listy do Józefa Piłsudskiego.

Warsztaty odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Filia dla dzieci i młodzieży w Szczecinku przy ul. ul. Jeziornej 15.

Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku

10 listopada

Lekcja archiwalna dla młodzieży szkolnej, poświęcona historycznym aspektom Narodowego Święta Niepodległości w słupskim oddziale Archiwum przy ulicy ul. W. Lutosławskiego 17.

Archiwum Państwowe w Olsztynie

8 listopada

Premiera projektu edukacyjnego „Warmia i Mazury na drodze do niepodległości” przygotowanego przez Archiwum Państwowe w Olsztynie we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie.

Oferta edukacyjna jest skierowana do wszystkich zainteresowanych tematyką Warmii i Mazur. W ramach projektu przygotowane zostały 3 pakiety, składające się z wystaw on-line oraz scenariuszy lekcji wraz z kartami pracy.

Tematyka pakietów nawiązuje do regionalizmu na drodze ku Niepodległości na Warmii i Mazurach:

 • Plebiscyt na Warmii i Mazurach w 1920 roku;
 • Kształtowanie się szkolnictwa i walka o język polski na Warmii i Mazurach;
 • Feliks Nowowiejski jako twórca pieśni warmińskiej.

Zapraszamy na stronę projektu. 

10 listopada, w godz. 9.00-13.35

Konferencja „Ludzie czynu niepodległościowego Polski spoczywający na cmentarzach Warmii i Mazur”. Ideą przewodnią organizatorów konferencji jest pragnienie przywołania pamięci o tych, którzy swoimi życiorysami zapisali piękną i szlachetną kartę w dziejach Polski. Pochylimy się nad biografiami zapomnianych, a często również nieznanych opinii publicznej postaci. Przybliżymy także historie nekropolii, na których spoczywają bohaterowie walk o Niepodległą.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Archiwum Państwowego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 18. Wstęp wolny! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Grafika z programem: Ludzie czynu niepodległościowego Polski spoczywający na cmentarzach Warmii i Mazur, 10 Listopada 2021 roku. Program konferencji: 9.00-9.05 Otwarcie konferencji – prof. dr hab. Norbert Kasparek (AP Olsztyn, UWM) 9.05-9.30 dr n. med. Zygmunt Trusewicz (OHW-MM Olsztyn), Lekarz Jan Janowicz uczestnik walk o Niepodległą 9.30-9.55 Andrzej Kułyk (AP Olsztyn), Najstarsze olsztyńskie nekropolie (na podstawie źródeł z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie) 9.55-10.20 ks. dr hab. Paweł Rabczyński, prof. UWM (UWM Olsztyn), Kulturowa i religijna funkcja cmentarza 10.20-10.45 Krzysztof Kierski (IPN Olsztyn), Wkład IPN w upamiętnianie i opiekę nad grobami weteranów walk o wolność i niepodległość Polski 10.45-11.05 Dyskusja 11.05-11.25 Przerwa kawowa 11.25-11.50 Rafał Gelo (AP Olsztyn), Tadeusz Młodkowski – oficer 5 Pułku Piechoty Legionów 11.50-12.15 dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM (UWM Olsztyn), Olsztyński gen. Franciszek K. Ostrowski (1866-1957) – postać warta przypomnienia 12.15-12.40 dr Grzegorz Kała (UWM Olsztyn), Julian Dadlez i jego żołnierskie losy 12.40-13.05 dr Piotr Bojarski (IP Olsztyn), Znany (nieznany) Kazimierz Kadenacy 13.05-13.35 Dyskusja Konferencja odbędzie się w siedzibie Archiwum Państwowego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 18. Logotypy: Archiwa Państwowe Archiwum Państwowe W Olsztynie, INSTYTUT PÓŁNOCNY im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Historii UWM.

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

17 listopada 2021 r. godz. 17.00

Promocja książki „Tomasz Sobkowiak. Z krwawych lat. Urywki z pamiętnika 1915-1917”, wydanej przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, połączona ze spotkaniem ze Stowarzyszeniem Pionierów Zielonej Góry, w zbiorach którego zachował się wydany pamiętnik.

Spotkanie odbędzie się w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze przy alei Wojska Polskiego 67A.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

12 listopada

„Archiwalny Fotoplastikon Online – Płock” – premiera. „Archiwalny Fotoplastikon Online” przypływa do Płocka! Jedno z najstarszych miast w Polsce i dawną stolicę Państwa Polskiego poznamy z perspektywy jej związków z Wisłą i żeglugą rzeczną. W kolejnym odcinku animowanej opowieści zaprezentowane zostaną materiały ze zbiorów NAC i Archiwum Państwowego w Płocku.

Premiera na Facebooku Narodowego Archiwum Cyfrowego. 

Wszystkie wydarzenia stacjonarne odbędą się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.